Tisk studijního plánu

Studijní plán Scenáristika a dramaturgie - bakalář-1920-1ročník – 3. ročník

Studijní obor: Scenáristika a dramaturgie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Dramaturgický seminář 301DSE5 ZK 3 2ST 301DSE6 ZK 3 2ST
Oborový seminář KSD 301OSKSD5 Z 1 4SO 301OSKSD6 Z 1 4SO
Radikální strategie ve scenáristice 301RS1 Z 1 2ST 301RS2 Z 1 2ST
Scenáristický seminář 301SSD5 ZK 4 4ST 301SSD6 ZK 5 4ST
Scénář komiksu 301SKO1 Z 2 2DT 301SKO2 Z 4 2DT
Seminář k teoretické bakalářské práci 301TBP1 Z 1 1ST 301TBP2 Z 1 1ST
Soustředění bakalářského stupně 301SOBS3 Z 3 48P
Tvorba technického scénáře 301TTS Z 1 2CT
Závěrečné soustředění v Poněšicích
 
301ZASP3 Z 4 100P
Prezentace námětu bakalářského scénáře 301PN Z 1
Přehled dějin české kinematografie 373DCEK1 ZK 3 6PT 373DCEK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 20 22
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc - pouze pro KSD V této skupině musíte během celého studia získat alespoň kreditů (maximálně 0)
Modulová výuka FAMU
Moduly KSD
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 20 22
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 10 8
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30