Zjednodušený studijní plán Scenáristika a dramaturgie - bakalář-1920-1ročník

Katedra scenáristiky a dramaturgie

Studijní obor: Scenáristika a dramaturgie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
301DSE2 Dramaturgický seminář 2 ZK 3
301KLZK1 Klauzurní zkouška 1 ZK 1
301MCL1 Moderní literatura 1 Z 1
301OSKSD2 Oborový seminář KSD 2 Z 1
301OBE Obrazová etuda 3-5 minut Z 2
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 ZK 3
301ROFI2 Rozbory filmů 2 ZK 1
301SSD2 Scenáristický seminář 2 ZK 5
301SVL2 Světová literatura 2 ZK 2
301ZKP Základy kameramanské praxe Z 1
301ZASP1 Závěrečné soustředění v Poněšicích 1 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KSD
výběr ze skupiny Moduly KSD
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
301DSE3 Dramaturgický seminář 3 ZK 3
301JK1 Jazyk komiksu 1 Z 2
301KRAD Krátká adaptace ZK 3
301LF1 Literatura ve filmu 1 Z 1
301MAT Malé texty Z 2
301ML2 Moderní literatura 2 Z 2
301OSKSD3 Oborový seminář KSD 3 Z 1
301PAZ Prezentace adaptačního záměru Z 1
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 ZK 3
301ROFI3 Rozbory filmů 3 ZK 2
301SSD3 Scenáristický seminář 3 ZK 4
301SOBS2 Soustředění bakalářského stupně 2 Z 3
301SVL3 Světová literatura 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 31
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KSD
výběr ze skupiny Moduly KSD
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
301DSE4 Dramaturgický seminář 4 ZK 3
301FR Fotoromán ZK 2
301JK2 Jazyk komiksu 2 Z 2
301KLZK2 Klauzurní zkouška 2 ZK 1
301LF2 Literatura ve filmu 2 ZK 2
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
301OSKSD4 Oborový seminář KSD 4 Z 1
301ROFI4 Rozbory filmů 4 ZK 2
301SSD4 Scenáristický seminář 4 ZK 5
301SF Současné TV formáty Z 3
301SVL4 Světová literatura 4 ZK 2
301ZASP2 Závěrečné soustředění v Poněšicích 2 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KSD
výběr ze skupiny Moduly KSD
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
301DSE5 Dramaturgický seminář 5 ZK 3
301OSKSD5 Oborový seminář KSD 5 Z 1
301PN Prezentace námětu bakalářského scénáře Z 1
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 ZK 3
301RS1 Radikální strategie ve scenáristice 1 Z 1
301SSD5 Scenáristický seminář 5 ZK 4
301SKO1 Scénář komiksu 1 Z 2
301TBP1 Seminář k teoretické bakalářské práci 1 Z 1
301SOBS3 Soustředění bakalářského stupně 3 Z 3
301TTS Tvorba technického scénáře Z 1
Kreditů z povinných předmětů 20
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KSD
výběr ze skupiny Moduly KSD
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
301DSE6 Dramaturgický seminář 6 ZK 3
301OSKSD6 Oborový seminář KSD 6 Z 1
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 ZK 3
301RS2 Radikální strategie ve scenáristice 2 Z 1
301SSD6 Scenáristický seminář 6 ZK 5
301SKO2 Scénář komiksu 2 Z 4
301TBP2 Seminář k teoretické bakalářské práci 2 Z 1
301ZASP3 Závěrečné soustředění v Poněšicích 3 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 22
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KSD
výběr ze skupiny Moduly KSD
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 18
Celkem kreditů za ročník 60