Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář-1920-1ročník – 2. ročník

Studijní obor: Zvuková tvorba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
308KZ2 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 0 2
Povinné předměty
Akustika 1 308AKU1 ZK 1 2T
308AK2 ZK 2 2T
Dějiny hudby 308DH1 Z 1 2PT 308DH2 ZK 2 2PT
Elektroakustika 308EAK2 ZK 2 2T 308EAK3 ZK 2 14S
Hudební praktikum 1 308HP1 Z 1 14S
Oborový seminář KZT 308OS3 Z 1 24S 308OS4 Z 1 28S
Postsynchronní postupy 308POP Z 1 12PS
Postupy a technologie filmového zvuku 308PTFIZ3 Z 1 2T 308PTFIZ4 Z 1 2T
Realizační dílna 308RED3 Z 2 3T 308RED4 Z 2 3T
Rozhlasová tvorba 308RT Z 1 12S
Seminář zvukové dramaturgie 308SEZDR Z 1 2T
Teorie zvukové tvorby 308TZT1 ZK 2 2T 308TZT2 ZK 2 2T
Zvuková tvorba v dokumentárním filmu
 
308ZTDO Z 1 12S
Asistentská praxe
 
308AP2 Z 1
Sluchová analýza 308SAN1 Z 1 12S 308SAN2 Z 1 14S
Soubor oborových cvičení 308OCS3 Z 2 308OCS4 Z 3
Soubor oborových cvičení 308SOCV3 Z 3 75CS
Společná AV cvičení 308SAVIC2 Z 6
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK3 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 22 21
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře 305SMS ZK 2 14S
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 2
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 25 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30