Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář-1920-1ročník – 3. ročník

Studijní obor: Zvuková tvorba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
308AK2 ZK 2 2T
Elektroakustika 308EAK4 ZK 2 12S 308EAK5 ZK 2 2T
Hudební akustika 171HUAK ZK 2 2PT
Hudební praktikum 2 308HUP2 Z 2 14S
Oborový seminář KZT 308OS5 Z 1 24S 308OS6 Z 1 28S
Ozvučení a přenosy 308OZP Z 1 24SS
Postsynchronní postupy 308POP Z 1 12PS
Realizační dílna 308RED5 Z 2 3T 308RED6 Z 2 3T
Rozhlasová tvorba 308RT Z 1 12S
Seminář k bakalářské teoretické práci 308SBP1 Z 1 13S
Střihová skladba zvuku 308SSZ ZK 1 16S
Teorie zvukové tvorby 308TZT3 ZK 2 2T 308TZT4 ZK 2 2T
Zvuková režie hudební nahrávky 308ZRH Z 1 6S
Asistentská praxe 308AP3 Z 1
Sluchová analýza 308SAN3 Z 1 12S 308SAN4 Z 1 14S
Soubor oborových cvičení
 
308OCS5 Z 2
Soubor oborových cvičení 308SOCV5 Z 3 75CS
Společná AV cvičení 308SAVIC3 Z 6
Přehled dějin české kinematografie 373DCEK1 ZK 3 6PT 373DCEK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 23 19
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 23 19
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7 11
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30