Zjednodušený studijní plán Zvuková tvorba - bakalář-1920-1ročník

Katedra zvukové tvorby

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Zvuková tvorba

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
308AP1 Asistentská praxe 1 Z 1
308EAK1 Elektroakustika 1 ZK 2
308KZ1 Klauzurní zkouška 1 ZK 2
308OS2 Oborový seminář KZT 2 Z 1
308PTFIZ2 Postupy a technologie filmového zvuku 2 ZK 2
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 ZK 3
308RED2 Realizační dílna 2 Z 2
308OCS2 Soubor oborových cvičení 2 Z 3
308SAVIC1 Společná AV cvičení 1 Z 6
308SZFH Střih zvuku a filmové hudby Z 1
306TETE Televizní technika a technologie ZK 2
308ZH Základy hudby ZK 2
308ZHDA Zvuková dramaturgie AV díla ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 33
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
308AKU1 Akustika 1 ZK 1
702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
308DH1 Dějiny hudby 1 Z 1
308EAK2 Elektroakustika 2 ZK 2
308HP1 Hudební praktikum 1 Z 1
308OS3 Oborový seminář KZT 3 Z 1
308PTFIZ3 Postupy a technologie filmového zvuku 3 Z 1
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 ZK 3
308RED3 Realizační dílna 3 Z 2
308SEZDR Seminář zvukové dramaturgie Z 1
308SAN1 Sluchová analýza 1 Z 1
308OCS3 Soubor oborových cvičení 3 Z 2
308SOCV3 Soubor oborových cvičení 3 Z 3
308TZT1 Teorie zvukové tvorby 1 ZK 2
308ZTDO Zvuková tvorba v dokumentárním filmu Z 1
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
308RT Rozhlasová tvorba Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
308AP2 Asistentská praxe 2 Z 1
308DH2 Dějiny hudby 2 ZK 2
308EAK3 Elektroakustika 3 ZK 2
308KZ2 Klauzurní zkouška 2 ZK 2
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
308OS4 Oborový seminář KZT 4 Z 1
308PTFIZ4 Postupy a technologie filmového zvuku 4 Z 1
308RED4 Realizační dílna 4 Z 2
308SAN2 Sluchová analýza 2 Z 1
308OCS4 Soubor oborových cvičení 4 Z 3
308SAVIC2 Společná AV cvičení 2 Z 6
308TZT2 Teorie zvukové tvorby 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
308AK2 Akustika 2 ZK 2
308POP Postsynchronní postupy Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 10
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
308EAK4 Elektroakustika 4 ZK 2
171HUAK Hudební akustika ZK 2
308HUP2 Hudební praktikum 2 Z 2
308OS5 Oborový seminář KZT 5 Z 1
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 ZK 3
308RED5 Realizační dílna 5 Z 2
308SBP1 Seminář k bakalářské teoretické práci Z 1
308SAN3 Sluchová analýza 3 Z 1
308OCS5 Soubor oborových cvičení 5 Z 2
308SOCV5 Soubor oborových cvičení 5 Z 3
308SSZ Střihová skladba zvuku ZK 1
308TZT3 Teorie zvukové tvorby 3 ZK 2
308ZRH Zvuková režie hudební nahrávky Z 1
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
308AP3 Asistentská praxe 3 Z 1
308EAK5 Elektroakustika 5 ZK 2
308OS6 Oborový seminář KZT 6 Z 1
308OZP Ozvučení a přenosy Z 1
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 ZK 3
308RED6 Realizační dílna 6 Z 2
308SAN4 Sluchová analýza 4 Z 1
308SAVIC3 Společná AV cvičení 3 Z 6
308TZT4 Teorie zvukové tvorby 4 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 19
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
308AK2 Akustika 2 ZK 2
308POP Postsynchronní postupy Z 1
308RT Rozhlasová tvorba Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 18
Celkem kreditů za ročník 60