Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář-1920-1ročník

Studijní obor: Zvuková tvorba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
308KZ* Klauzurní zkouška
ZK-2-
ZK-2-
4
Minimální počet kreditů 4
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16CS
1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba
Z-1-24CS
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24CS
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-20CS
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2CT
1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU
Z-2-2PT
2
308AKU1 Akustika 1
ZK-1-2T
1
308AK*
ZK-2-2T
ZK-2-2T
2
308DH* Dějiny hudby
Z-1-2PT
ZK-2-2PT
3
308EAK* Elektroakustika
ZK-2-
ZK-2-2T
ZK-2-14S
ZK-2-12S
ZK-2-2T
10
304FITE Filmová technika a technologie
ZK-2-2T
2
171HUAK Hudební akustika
ZK-2-2PT
2
308HP1 Hudební praktikum 1
Z-1-14S
1
308HUP2 Hudební praktikum 2
Z-2-14S
2
308OS* Oborový seminář KZT
Z-1-24S
Z-1-28S
Z-1-24S
Z-1-28S
Z-1-24S
Z-1-28S
6
308OZP Ozvučení a přenosy
Z-1-24SS
1
308POP Postsynchronní postupy
Z-1-12PS
Z-1-12PS
1
308PTFIZ* Postupy a technologie filmového zvuku
Z-1-2T
ZK-2-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
5
308RED* Realizační dílna
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
12
308RT Rozhlasová tvorba
Z-1-12S
Z-1-12S
1
308SBP1 Seminář k bakalářské teoretické práci
Z-1-13S
1
308SEZDR Seminář zvukové dramaturgie
Z-1-2T
1
308SZFH Střih zvuku a filmové hudby
Z-1-14S
1
308SSZ Střihová skladba zvuku
ZK-1-16S
1
306TETE Televizní technika a technologie
ZK-2-2T
2
308TZT* Teorie zvukové tvorby
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-2-2T
8
308ZH Základy hudby
ZK-2-2T
2
308ZHDA Zvuková dramaturgie AV díla
ZK-2-2T
2
308ZRH Zvuková režie hudební nahrávky
Z-1-6S
1
308ZTDO Zvuková tvorba v dokumentárním filmu
Z-1-12S
1
308AP* Asistentská praxe
Z-1-
Z-1-
Z-1-
3
308SAN* Sluchová analýza
Z-1-12S
Z-1-14S
Z-1-12S
Z-1-14S
4
308OCS* Soubor oborových cvičení
Z-2-
Z-3-
Z-2-
Z-3-
Z-2-
12
308SOCV* Soubor oborových cvičení
Z-3-75CS
Z-3-75CS
6
308SAVIC* Společná AV cvičení
Z-6-
Z-6-
Z-6-
18
373DCEK* Přehled dějin české kinematografie
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
6
373DSVK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
9
Minimální počet kreditů 138
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-14S
2
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty
300SPK1_1920_4K Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300SPA1_1920_4K Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
703STV_1920 Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
1
Minimální počet kreditů 9
Volitelné předměty
308VPB_1920 Volitelné předměty Bc - pouze pro KZT_1920
0
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
308MOD_1920 Moduly KZT_1920
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 159
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 21
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů