Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - bakalář-1920-2ročník – 1. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty (kategorie platná do 3.7.2019)
Klauzurní zkouška 373KLZK1 ZK 1
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních 305APC Z 1 24S
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16S
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24S
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 16S
Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba 373PASZT Z 1 24S
Tělesná výchova - úvod 703TVU1 Z 1 2T
Úvod do audiovizuálních studií FAMU 373UDAS Z 2 2T
Audiovizuální studie 373AVST1 Z 4
Blok technických cvičení 373BTCV1 Z 3 5T 373BTCV2 Z 3 5T
Klauzurní práce 373KP1 Z 3
Audiovizuální seminář 373AS1 Z 1 2T 373AS2 Z 1 2T
Dílna 1. ročníku 373DIP1 Z 3 4T 373DIP2 Z 3 4T
Dějiny nových médií
 
373DNM1 ZK 3 4T Předmět není vypsán
Dějiny nových médií 373DNM2 ZK 3 4T
Experimentální film 373EF ZK 3 4T
Filmová avantgarda
 
373FA ZK 3 4T Předmět není vypsán
Filmová technika a technologie 304FITE ZK 2 2T
Projekce a dialogy 373PD1 ZK 1 3T 373PD2 ZK 1 3T
Případové studie z historie vizuálních kultur 1 373PSVK1 ZK 2 2T
Umění pohyblivého obrazu 373UPO Z 2 2T
Závěrečné soustředění v Poněšicích 373ZSP1 Z 1 3/D
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK1 ZK 3 6T 373DSVK2 ZK 3 6T
Minimální počet kreditů za semestr 25 22
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Spektrum audiovize CAS_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Technologie a praxe audiovize_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920-_2ročník V této skupině musíte během celého studia získat 6 kreditů
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Moduly CAS_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 25 23
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

373CASB19201R #