Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - magistr_1920_1ročník – 1. ročník

Studijní obor: Audiovizuální studia
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška 3 373KLZK3 ZK 1 6CS
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Audiovizuální seminář 373AS7 Z 1 2ST 373AS8 Z 1 2ST
Autorské právo v umění
 
373AP Z 2 24S
Dílna
 
373DV5 Z 3 4T 373DV6 Z 3 4T
Klauzurní práce 3 373KP3 Z 3 90CS
Konzultační dílna CAS 2 373KD2 Z 1 12DS 373KD2 Z 1 12DS
Seminář kritiky a stylistiky 373SKS1 ZK 2 2T 373SKS2 ZK 2 2T
Závěrečné soustředění v Poněšicích
 
373ZSP4 Z 1 3/D
Audiovizuální studie 3
 
373AVST3 Z 4
Blok technických cvičení 373BTCV7 Z 3 5CT 373BTCV8 Z 3 5CT
Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU
 
373VVG1 Z 5 30DS+70P
Výzkum, reflexe, konference
 
373VRK ZK 5
Minimální počet kreditů za semestr 12 22
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU3 ZK 3 2ST 702FAOU4 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Pedagogická praxe CAS 373PPM Z 5 20S 373PPM Z 5 20S
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Technologie a praxe audiovize_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka FAMU
Moduly CAS_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 15 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 15 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

373CASM-1819 #