Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - magistr_1920_1ročník – 2. ročník

Studijní obor: Audiovizuální studia
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Audiovizuální seminář 373AS9 Z 1 2ST 373AS10 Z 1 2ST
Dílna 373DV7 Z 3 4T 373DV8 Z 3 4T
Diplomový seminář Mg 373DSM Z 3 2ST
Konzultační dílna CAS 2 373KD2 Z 1 12DS 373KD2 Z 1 12DS
Seminář kritiky a stylistiky 373SKS1 ZK 2 2T 373SKS2 ZK 2 2T
Současná filosofie 373SF1 Z 2 2PT 373SF2 Z 2 2PT
Závěrečné soustředění v Poněšicích 373ZSP5 Z 1 3/D
Absolventský projekt 373APR1 Z 5 100CS 373APR2 ZK 12
Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU 373VVG2 Z 5
Minimální počet kreditů za semestr 11 27
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Pedagogická praxe CAS 373PPM Z 5 20S 373PPM Z 5 20S
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Technologie a praxe audiovize_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka FAMU
Moduly CAS_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 11 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 19 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

373CASM-1819 #