Zjednodušený studijní plán Audiovizuální studia - magistr_1920_1ročník

Centrum audiovizuálních studií

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Audiovizuální studia

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
373AS7 Audiovizuální seminář 7 Z 1
373BTCV7 Blok technických cvičení 7 Z 3
373DV5 Dílna 5 Z 3
373VRK Výzkum, reflexe, konference ZK 5
Kreditů z povinných předmětů 15
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 Z 1
373PPM Pedagogická praxe CAS Z 5
373SKS1 Seminář kritiky a stylistiky 1 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
373AS8 Audiovizuální seminář 8 Z 1
373AVST3 Audiovizuální studie 3 Z 4
373AP Autorské právo v umění Z 2
373BTCV8 Blok technických cvičení 8 Z 3
373DV6 Dílna 6 Z 3
373KP3 Klauzurní práce 3 Z 3
373KLZK3 Klauzurní zkouška 3 ZK 1
373VVG1 Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU 1 Z 5
373ZSP4 Závěrečné soustředění v Poněšicích 4 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 Z 1
373PPM Pedagogická praxe CAS Z 5
373SKS2 Seminář kritiky a stylistiky 2 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 19
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373APR1 Absolventský projekt 1 Z 5
373AS9 Audiovizuální seminář 9 Z 1
373DV7 Dílna 7 Z 3
373SF1 Současná filosofie 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 11
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 Z 1
373PPM Pedagogická praxe CAS Z 5
373SKS1 Seminář kritiky a stylistiky 1 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373APR2 Absolventský projekt 2 ZK 12
373AS10 Audiovizuální seminář 10 Z 1
373DV8 Dílna 8 Z 3
373DSM Diplomový seminář Mg Z 3
373SF2 Současná filosofie 2 Z 2
373VVG2 Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU 2 Z 5
373ZSP5 Závěrečné soustředění v Poněšicích 5 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 27
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 Z 1
373PPM Pedagogická praxe CAS Z 5
373SKS2 Seminář kritiky a stylistiky 2 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 22
Celkem kreditů za ročník 60