Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - magistr_1920_1ročník

Studijní obor: Audiovizuální studia
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
373KLZK3 Klauzurní zkouška 3
ZK-1-6CS
1
Minimální počet kreditů 1
Povinné předměty
373AS* Audiovizuální seminář
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
4
373AP Autorské právo v umění
Z-2-24S
2
373DV* Dílna
Z-3-4T
Z-3-4T
Z-3-4T
Z-3-4T
12
373DSM Diplomový seminář Mg
Z-3-2ST
3
373KP3 Klauzurní práce 3
Z-3-90CS
3
373KD2 Konzultační dílna CAS 2
Z-1-12DS
Z-1-12DS
Z-1-12DS
Z-1-12DS
1
373SKS* Seminář kritiky a stylistiky
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
373SF* Současná filosofie
Z-2-2PT
Z-2-2PT
4
373ZSP* Závěrečné soustředění v Poněšicích
Z-1-3/D
Z-1-3/D
2
373APR* Absolventský projekt
Z-5-100CS
ZK-12-
17
373AVST3 Audiovizuální studie 3
Z-4-
4
373BTCV* Blok technických cvičení
Z-3-5CT
Z-3-5CT
6
373VVG* Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU
Z-5-30DS+70P
Z-5-
10
373VRK Výzkum, reflexe, konference
ZK-5-
5
Minimální počet kreditů 77
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
373PPM Pedagogická praxe CAS
Z-5-20S
Z-5-20S
Z-5-20S
Z-5-20S
5
373DTV_1920 Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
6
373TPB_1920 Technologie a praxe audiovize_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
300MOM_1920 Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
Minimální počet kreditů 19
Volitelné předměty
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPM_1920 Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
373MOD_1920 Moduly CAS_1920
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 103
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 17
Celkový počet kreditů 120

373CASM-1819 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů