Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie CZ - magistr-1920_1ročník

Studijní obor: Fotografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
307KLZ* Klauzurní zkouška
ZK-2-
ZK-2-
4
307ZKZ* Zimní klauzurní zkouška
ZK-2-
ZK-2-
4
Minimální počet kreditů 8
Povinné předměty
307APVA* Autorský projekt: Autorský výzkum a analýza
ZK-2-4T
ZK-2-4T
4
307APTUT* Autorský projekt: Teoretický úvod do tématu
ZK-2-4T
ZK-2-4T
4
307APTVP* Autorský projekt: Tvorba vizuálního projektu
ZK-2-4T
ZK-2-4T
4
307APVEP* Autorský projekt: Verbální explikace a prezentace
ZK-2-4T
ZK-2-4T
4
307GD* Grafický design a fotografie
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
8
307FS* Katederní soustředění
Z-2-2/D
Z-2-2/D
4
307KPVA* Kreativní projekt: Autorský výzkum a analýza
ZK-2-4T
ZK-2-4T
4
307KPTUT* Kreativní projekt: Teoretický úvod do tématu
ZK-2-4T
ZK-2-4T
4
307KPTVP* Kreativní projekt: Tvorba vizuálního projektu
ZK-2-4T
ZK-2-4T
4
307KPVEP* Kreativní projekt: Verbální explikace a prezentace
ZK-2-4T
ZK-2-4T
4
307NOM3 Nová média a multimédia 3
ZK-2-2T
2
307NMG4 Nová média a 3D grafika 4
ZK-2-2T
2
307HP* Přednášky hostů
Z-2-13S
Z-2-13S
Z-2-13S
Z-2-13S
8
307DP* Seminář diplomové práce
Z-4-2T
Z-4-2T
8
307TK*
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
307VP* Výstavní projekt zimního semestru
ZK-4-2T
ZK-4-2T
8
307VYP3 Výstavní projekt 3
ZK-3-13S
3
Minimální počet kreditů 79
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
307AFM_1920 Ateliéry KF_1920 V této skupině musíte získat alespoň 16 kreditů
16
307DFM_1920 Dílny KF_1920 V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
300DTV_1920 Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300MOM_1920 Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
Minimální počet kreditů 30
Volitelné předměty
307VPM_1920 Volitelné předměty Mgr - pouze pro KF_1920
0
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPM_1920 Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
307MOD_1920 Moduly KF_1920
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 123
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -3
Celkový počet kreditů 120

307KFCM-1819 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů