Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie - magistr_1920_1ročník – 1. ročník

Studijní obor: Režie
Katedra režie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
302KLZ3 ZK 1
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Asistence na filmu, TV, divadle, festivalu 302AFDF Z 4 14/D Zapsat 302AFDF Z 4 14/D Zapsat
Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání
 
373HV ZK 2 2PT Předmět není vypsán
Imaginární světy 373IS1 ZK 2 2PT Zapsat 373IS2 ZK 2 2PT Předmět není vypsán
Konzultace k diplomové práci 302KODP1 Z 1 18S
Literatura: témata a trendy 301LTT ZK 2 2T Zapsat
Mosty do praxe 302MP3 Z 1 18S
Projekce KR 302PRR7 Z 2 26S 302PRR8 ZK 2 26S
Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 302PAF5 Z 2 2T 302PAF6 Z 2 2T
Realizační dílna 302RDV5 Z 2 3T 302RDV6 Z 2 3T
Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 302SAV1 Z 2 3SO 302SAV2 Z 2 21S
Realizace krátkého filmu
 
302RKF Z 7 3T
Scénář a příprava absolventského filmu
 
302SPF Z 10
Minimální počet kreditů za semestr 10 25
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU3 ZK 3 2T 702FAOU4 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Pedagogická praxe KR 302PP Z 5 20S Zapsat 302PP Z 5 20S Zapsat
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Moduly KR_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 13 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 17 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

302KRM-1819 # 302KRM # Předmět 373IS1 lze splnit během zimního semestru v 1. nebo 2. ročníku. Předměty 305DOP a 373IS2 lze splnit v letním semestru 1. nebo 2. ročníku.