Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie - magistr_1920_1ročník – 2. ročník

Studijní obor: Režie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
302KLZ4 ZK 1 12PS
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Asistence na filmu, TV, divadle, festivalu 302AFDF Z 4 14/D 302AFDF Z 4 14/D
Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání
 
373HV ZK 2 2PT Předmět není vypsán
Imaginární světy 373IS1 ZK 2 2PT 373IS2 ZK 2 2PT Předmět není vypsán
Konzultace k diplomové práci 302KODP2 Z 1 18SS
Literatura: témata a trendy 301LTT ZK 2 2ST
Mosty do praxe 302MP4 Z 1 18SS
Projekce KR 302PRR9 Z 2 26S 302PRR10 ZK 2 26S
Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 302PAF7 Z 2 2T 302PAF8 Z 2 2T
Realizace absolventského filmu 302RMF Z 19 302RMF Z 19
Realizační dílna 302RDV7 Z 2 3DT 302RDV8 Z 2 3DT
Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 302SAV3 Z 2 3SO 302SAV4 Z 2 21S
Minimální počet kreditů za semestr 10 8
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Pedagogická praxe KR 302PP Z 5 20S 302PP Z 5 20S
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Moduly KR_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 10 9
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 20 21
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

302KRM-1819 # 302KRM # Předmět 373IS1 lze splnit během zimního semestru v 1. nebo 2. ročníku. Předměty 305DOP a 373IS2 lze splnit v letním semestru 1. nebo 2. ročníku.