Zjednodušený studijní plán Režie - magistr_1920_1ročník

Katedra režie

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Režie

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
302KODP1 Konzultace k diplomové práci 1 Z 1
302MP3 Mosty do praxe 3 Z 1
302PRR7 Projekce KR 7 Z 2
302PAF5 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 1 Z 2
302RDV5 Realizační dílna 5 Z 2
302SAV1 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 13
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
302AFDF Asistence na filmu, TV, divadle, festivalu Z 4
373IS1 Imaginární světy 1 ZK 2
301LTT Literatura: témata a trendy ZK 2
302PP Pedagogická praxe KR Z 5
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Moduly KR_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
302KLZ3 Klauzurní zkouška 3 ZK 1
302PRR8 Projekce KR 8 ZK 2
302PAF6 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 2 Z 2
302RKF Realizace krátkého filmu Z 7
302RDV6 Realizační dílna 6 Z 2
302SPF Scénář a příprava absolventského filmu Z 10
302SAV2 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
302AFDF Asistence na filmu, TV, divadle, festivalu Z 4
373HV Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání ZK 2
373IS2 Imaginární světy 2 ZK 2
302PP Pedagogická praxe KR Z 5
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Moduly KR_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 18
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
302KODP2 Konzultace k diplomové práci 2 Z 1
302MP4 Mosty do praxe 4 Z 1
302PRR9 Projekce KR 9 Z 2
302PAF7 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 3 Z 2
302RDV7 Realizační dílna 7 Z 2
302SAV3 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 3 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 10
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
302AFDF Asistence na filmu, TV, divadle, festivalu Z 4
373IS1 Imaginární světy 1 ZK 2
301LTT Literatura: témata a trendy ZK 2
302PP Pedagogická praxe KR Z 5
302RMF Realizace absolventského filmu Z 19
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Moduly KR_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
302KLZ4 Klauzurní zkouška 4 ZK 1
302PRR10 Projekce KR 10 ZK 2
302PAF8 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 4 Z 2
302RDV8 Realizační dílna 8 Z 2
302SAV4 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 4 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 9
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
302AFDF Asistence na filmu, TV, divadle, festivalu Z 4
373HV Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání ZK 2
373IS2 Imaginární světy 2 ZK 2
302PP Pedagogická praxe KR Z 5
302RMF Realizace absolventského filmu Z 19
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Moduly KR_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 41
Celkem kreditů za ročník 60