Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie - magistr_1920_1ročník

Studijní obor: Režie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
302KLZ* Klauzurní zkouška
ZK-1-12PS
ZK-1-12PS
2
Minimální počet kreditů 2
Povinné předměty
302AFDF Asistence na filmu, TV, divadle, festivalu
Z-4-14/D
Z-4-14/D
Z-4-14/D
Z-4-14/D
4
373HV Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání
ZK-2-2PT
ZK-2-2PT
2
373IS* Imaginární světy
ZK-2-2PT
ZK-2-2PT
ZK-2-2PT
ZK-2-2PT
4
302KODP* Konzultace k diplomové práci
Z-1-18SS
Z-1-18SS
2
301LTT Literatura: témata a trendy
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
2
302MP* Mosty do praxe
Z-1-18SS
Z-1-18SS
2
302PRR* Projekce KR
Z-2-26SS
ZK-2-26SS
Z-2-26S
ZK-2-26S
8
302PAF* Projekce současného autorského filmu - filmová řeč
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2T
Z-2-2T
8
302RMF Realizace absolventského filmu
Z-19-
Z-19-
19
302RDV* Realizační dílna
Z-2-3DT
Z-2-3DT
Z-2-3DT
Z-2-3DT
8
302SAV* Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii
Z-2-3SO
Z-2-21S
Z-2-3SO
Z-2-21S
8
302RKF Realizace krátkého filmu
Z-7-3T
7
302SPF Scénář a příprava absolventského filmu
Z-10-
10
Minimální počet kreditů 84
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
302PP Pedagogická praxe KR
Z-5-20S
Z-5-20S
Z-5-20S
Z-5-20S
5
300DTV_1920 Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300MOM_1920 Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
302MOD_1920 Moduly KR_1920 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
Minimální počet kreditů 15
Volitelné předměty
302VPM_1920 Volitelné předměty Mgr - pouze pro KR_1920
0
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPM_1920 Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 107
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 13
Celkový počet kreditů 120

302KRM-1819 # 302KRM # Předmět 373IS1 lze splnit během zimního semestru v 1. nebo 2. ročníku. Předměty 305DOP a 373IS2 lze splnit v letním semestru 1. nebo 2. ročníku.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů