Zjednodušený studijní plán Střihová skladba - magistr_1920_1ročník

Katedra střihové skladby

Studijní obor: Střihová skladba
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
306DSS5 Dílna střihové skladby 5 Z 1
306OS5 Oborový seminář KSS 5 Z 1
306VP Postava Z 2
306PO1 Psychologie osobnosti 1 Z 1
306RMK1 Reflexe multikulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě 1 Z 2
306SNF2 Střihová skladba narativního filmu v praxi 2 Z 4
306ZSD Živý střih: divadlo Z 1
Kreditů z povinných předmětů 15
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306PEA Pedagogická asistence KSS Z 4
306TSS4 Teorie střihové skladby 4 ZK 3
306TSS5 Teorie střihové skladby 5 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Moduly KSS_1920
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
306DSS6 Dílna střihové skladby 6 Z 2
306GFJ3 Gramatika filmového jazyka 3 Z 1
306KSOP4 Katederní soustředění v Poněšicích 4 Z 1
306KLAZ3 Klauzurní zkouška 3 ZK 3
306OS6 Oborový seminář KSS 6 Z 1
306PAP Příprava autorského projektu Z 1
306PO2 Psychologie osobnosti 2 ZK 2
306RMK2 Reflexe multikulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě 2 ZK 2
306SD4 Seminář k diplomové práci 4 Z 2
306SPC4 Společná cvičení 4 Z 8
306ZDP Záznam divadelního představení Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306PEA Pedagogická asistence KSS Z 4
306SVE1 Světlozpyt 1 Z 2
306SVE2 Světlozpyt 2 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Moduly KSS_1920
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 17
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306DSS7 Dílna střihové skladby 7 Z 1
306GFJ4 Gramatika filmového jazyka 4 ZK 3
306OS7 Oborový seminář KSS 7 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 5
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306PEA Pedagogická asistence KSS Z 4
306TSS4 Teorie střihové skladby 4 ZK 3
306TSS5 Teorie střihové skladby 5 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Moduly KSS_1920
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306AUPS Autorský projekt KSS Z 14
306DSS8 Dílna střihové skladby 8 Z 2
306KSOP5 Katederní soustředění v Poněšicích 5 Z 1
306OS8 Oborový seminář KSS 8 Z 1
306SPC5 Společná cvičení 5 Z 8
306SVE3 Světlozpyt 3 Z 2
306ZKKH Záznam koncertu klasické hudby Z 2
306ZSKH Živý střih: koncert klasické hudby Z 1
Kreditů z povinných předmětů 31
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306PEA Pedagogická asistence KSS Z 4
306SVE1 Světlozpyt 1 Z 2
306SVE2 Světlozpyt 2 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Moduly KSS_1920
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 24
Celkem kreditů za ročník 60