Tisk studijního plánu

Studijní plán Střihová skladba - magistr_1920_1ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
306KLAZ3 Klauzurní zkouška 3
ZK-3-
3
Minimální počet kreditů 3
Povinné předměty
306AUPS Autorský projekt KSS
Z-14-
14
306DSS* Dílna střihové skladby
Z-1-3T
Z-2-3T
Z-1-3T
Z-2-3T
6
306GFJ* Gramatika filmového jazyka
Z-1-26SS
ZK-3-26SS
4
306KSOP* Katederní soustředění v Poněšicích
Z-1-4/D
Z-1-4/D
2
306OS* Oborový seminář KSS
Z-1-26S
Z-1-26S
Z-1-26S
Z-1-26S
4
306VP Postava
Z-2-26PS
2
306RMK* Reflexe multikulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě
Z-2-2PO+2SO
ZK-2-24S
4
306SD* Seminář k diplomové práci
Z-2-8PS+8SS
Z-2-8PS+8SS
4
306SNF2 Střihová skladba narativního filmu v praxi 2
Z-4-36S
4
306SVE* Světlozpyt
Z-2-26SS
Z-2-26SS
2
306SVE* Světlozpyt
Z-2-26SS
Z-2-26SS
2
306SVE* Světlozpyt
Z-2-26SS
2
306TSS* Teorie střihové skladby
ZK-3-12PS+12SS
ZK-3-12PS+12SS
3
306TSS* Teorie střihové skladby
ZK-3-12PS+12SS
ZK-3-12PS+12SS
3
306ZSD Živý střih: divadlo
Z-1-4S
1
306ZSKH Živý střih: koncert klasické hudby
Z-1-4S
1
306PAP Příprava autorského projektu
Z-1-
1
306SPC* Společná cvičení
Z-8-
Z-8-
16
306ZDP Záznam divadelního představení
Z-2-
2
306ZKKH Záznam koncertu klasické hudby
Z-2-
2
Minimální počet kreditů 79
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
306PEA Pedagogická asistence KSS
Z-4-20S
Z-4-20S
Z-4-20S
Z-4-20S
4
300DTV_1920 Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300MOM_1920 Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
Minimální počet kreditů 12
Volitelné předměty
306VPM_1920 Volitelné předměty Mgr - pouze pro KSS_1920
0
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPM_1920 Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
306MOD_1920 Moduly KSS_1920
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 100
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 20
Celkový počet kreditů 120

306KSSM-1819 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů