Tisk studijního plánu

Studijní plán Střihová skladba - magistr_1920_1ročník

Studijní obor: Střihová skladba
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů 0
Povinné předměty
306GFJ* Gramatika filmového jazyka
Z-1-26SS
ZK-3-26SS
4
306VP Postava
Z-2-26PS
2
306SD* Seminář k diplomové práci
Z-2-8PS+8SS
Z-2-8PS+8SS
4
306SNF2 Střihová skladba narativního filmu v praxi 2
Z-4-36S
4
306SVE* Světlozpyt
Z-2-26SS
Předmět není vypsán
Z-2-26SS
Předmět není vypsán
2
306SVE* Světlozpyt
Z-2-26SS
Předmět není vypsán
Z-2-26SS
Předmět není vypsán
2
306SVE* Světlozpyt
Z-2-26SS
2
306TSS* Teorie střihové skladby
ZK-3-12PS+12SS
ZK-3-12PS+12SS
3
306TSS* Teorie střihové skladby
ZK-3-12PS+12SS
ZK-3-12PS+12SS
3
Minimální počet kreditů 26
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
300DTV_1920 Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300MOM_1920 Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
306VPM_1920 Volitelné předměty Mgr - pouze pro KSS_1920
0
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPM_1920 Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
306MOD_1920 Moduly KSS_1920
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 40
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 80
Celkový počet kreditů 120

306KSSM-1819 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů