Tisk studijního plánu

Studijní plán Dokumentární tvorba - bakalář-1920-3ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Hlavní předměty (kategorie platná do 3.7.2019)
303KZK* Klauzurní zkouška
ZK-1-16S
ZK-1-16S
ZK-1-16S
3
Minimální počet kreditů 3
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16S
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24S
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-16S
1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba
Z-1-24S
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2T
1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU
Z-2-2T
2
303ADS* Analýzy děl světového dokumentu
Z-1-12S
ZK-1-12S
2
303DOKS* Dokumentaristický seminář
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
12
303DF* Dokumentární fotografie
Z-1-2T
Z-1-2T
2
303DRAS* Dramaturgický seminář
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
6
304FITE Filmová technika a technologie
ZK-2-2T
2
303INP Investigativní postupy a dokumentární film
Z-2-18S
2
303NFK* Non-fiction kamera: nové trendy
Z-1-18S
Z-1-18S
2
303OS* Otevřený seminář
Z-1-2T
Z-1-2T
2
303PTV Příprava k Televiznímu experimentu
Z-2-24S
2
303RDV* Realizační dílna
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
4
303RDI* Realizační dílna 1. ročníku
Z-2-4T
Z-2-4T
4
303BCT* Seminář k bakalářské teoretické práci
Z-1-9S
Z-1-9S
2
303SINK Situace natáčení a komunikace na place
Z-2-16S
2
303SOU* Soustředění KDT v Poněšicích
Z-1-4/D
Z-1-4/D
Z-1-4/D
3
303SZDF* Současný zahraniční dokumentární film
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
8
303CTEX Televizní experiment
Z-5-150CS
5
303VPD* Výrazové prostředky v dokumentárním filmu
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
303ZK Základy kamery
Z-1-12S
1
303ZP Základy produkce
Z-1-9S
1
303ZS* Základy střihu
Z-1-8S
Z-1-12S
2
303ZZ Základy zvuku
Z-1-9S
1
303CDS* Český dokumentární film po roce 1989
Z-1-12S
Z-1-12S
Z-1-12S
Z-1-12S
4
303ZAS* Žánrové spektrum v dokumentárním filmu
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
303ARE Autorská reportáž - 16mm
Z-4-
4
303AUBF Autorský bakalářský film - 16mm
Z-10-
10
303AUPO Autorský portrét - 16mm
Z-6-
6
303FOC* Fotografické cvičení
Z-1-
Z-1-
2
303MUPO Můj pohled (na kterém mi záleží)
Z-3-
3
303POPR Postup práce
Z-2-
2
303TVC TV seznamovací cvičení
Z-1-
1
303ZC Zvukové cvičení
Z-1-
1
373DSVK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-3-6T
ZK-3-6T
ZK-3-6T
9
373DCEK* Přehled dějin české kinematografie
ZK-3-6T
ZK-3-6T
6
303DDF* Dějiny dokumentárního filmu
ZK-3-4T
ZK-3-4T
ZK-3-4T
ZK-3-4T
6
Minimální počet kreditů 137
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-7S
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné předměty
300SPK1_1920_4K Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300SPA1_1920_4K Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
702SAJ_1920_3R Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920_3ročník V této skupině musíte získat 6 kreditů
6
303MOD_1920 Moduly a hostující dílny KDT_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
703STV_1920 Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
1
Minimální počet kreditů 19
Volitelné předměty
303VPB_1920 Volitelné předměty Bc - pouze pro KDT_1920
0
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 161
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 19
Celkový počet kreditů 180

303KDTB19201R #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů