Tisk studijního plánu

Studijní plán Kamera - bakalář-1920-2ročník – 2. ročník

Studijní obor: Kamera
Katedra kamery
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty (kategorie platná do 3.7.2019)
Klauzurní zkouška 304KLZ2 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 0 2
Povinné předměty
Asistentská praxe 304AP2 Z 1 20S
Barevný proces 304BP ZK 2 20S
Digitální workflow 1 304DW1 Z 2 2T
Filmová exponometrie 304FE ZK 2 14S
Filmová laboratoř 1 304FIL1 ZK 2 2T
Kamera v dokumentárním filmu 304KDF1 Z 1 2T 304KDF2 Z 1 2T
Kameraman a režisér 1 304KR1 Z 1 26/s
Osvětlování 304OSV3 Z 2 2T 304OSV4 ZK 2 2T
Photoshop - základy digitálních triků 304PD1 Z 2 2T 304PD2 Z 2 2T
Postupy a technologie obrazové postprodukce
 
304OP ZK 2
Seminář kameramanské tvorby 304SK3 Z 1 2T 304SK4 Z 1 2T
Seminář společných cvičení 304SSC1 Z 1 1T 304SSC2 Z 1 1T
TV snímací postupy a praxe 304TVSP1 ZK 2 2T 304TVSP2 ZK 1 2T
TV snímání a reprodukce 304TSR1 Z 1 2T
Vizuální efekty ve filmu a televizi 304VEF1 Z 1 2T
Kvarteto
 
304KV Z 2 10S
Metro 304MT Z 2
Nůž anticorro 304NUA Z 3
Seznamovací TV cvičení 304STVC Z 1
Společná cvičení 2. a 3. bc. ročníku 304SCB1 Z 6
Sport 304SPO Z 2
TCH - barevná senzitometrie 304TCH Z 1
TCH 304TCH3 Z 1
Výtvarná příprava hraného filmu 1 304VP1 Z 2 24/s
Záběry v ateliéru 304ZA Z 1
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK3 ZK 3 6T
Minimální počet kreditů za semestr 27 28
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře 305SMS ZK 2 7S
Minimální počet kreditů za semestr 0 2
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920-_2ročník V této skupině musíte během celého studia získat 6 kreditů
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Moduly KK_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 -2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

304KKB19201R #