Zjednodušený studijní plán Kamera - bakalář-1920-2ročník

Katedra kamery

Studijní obor: Kamera
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
304AP2 Asistentská praxe 2 Z 1
304BP Barevný proces ZK 2
304DW1 Digitální workflow 1 Z 2
304KDF2 Kamera v dokumentárním filmu 2 Z 1
304KLZ2 Klauzurní zkouška 2 ZK 2
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
304MT Metro Z 2
304NUA Nůž anticorro Z 3
304OSV4 Osvětlování 4 ZK 2
304PD2 Photoshop - základy digitálních triků 2 Z 2
304SK4 Seminář kameramanské tvorby 4 Z 1
304SSC2 Seminář společných cvičení 2 Z 1
304SCB1 Společná cvičení 2. a 3. bc. ročníku 1 Z 6
304SPO Sport Z 2
304TCH TCH - barevná senzitometrie Z 1
304TVSP2 TV snímací postupy a praxe 2 ZK 1
304TSR1 TV snímání a reprodukce 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 32
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920-_2ročník
výběr ze skupiny Moduly KK_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 1
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
304BK1 Barevná kinematografie 1 Z 1
304KOPRO1 Kameramanské oborové projekce 1 Z 2
304KDF3 Kamera v dokumentárním filmu 3 Z 1
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 ZK 3
304SK5 Seminář kameramanské tvorby 5 Z 1
304SSC3 Seminář společných cvičení 3 Z 1
304SVT Světlotonalita Z 2
304SKHF Světlotonální koncepce hraného filmu Z 1
304TSR2 TV snímání a reprodukce 2 ZK 2
304VEF2 Vizuální efekty ve filmu a televizi 2 ZK 2
303VPD1 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 17
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920-_2ročník
výběr ze skupiny Moduly KK_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Letní semestr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 13
Celkem kreditů za ročník 60