Tisk studijního plánu

Studijní plán Kamera - bakalář-1920-3ročník – 3. ročník

Studijní obor: Kamera
Katedra kamery
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Asistentská praxe
 
304AP3 Z 1 20S
Barevná kinematografie 304BK1 Z 1 2T 304BK2 Z 1 2T
Da Vinci v kameramanské praxi
 
304DVK3 Z 1 2T
Dramatické TV formy
 
304DTVF Z 1 24S
Kamera - oko
 
304KO Z 1 2T
Kamera v dokumentárním filmu 304KDF3 Z 1 2T 304KDF4 Z 1 2T
Kameramanské oborové projekce 304KOPRO1 Z 2 3T 304KOPRO2 Z 2 3T
Kolorování na barevném korektoru
 
304KBAK2 Z 1 2T
Komisionální zkouška z techniky a technologie
 
304ZTT ZK 3
Seminář kameramanské tvorby 304SK5 Z 1 2T 304SK6 Z 1 2T
Seminář společných cvičení 304SSC3 Z 1 1T 304SSC4 Z 1 1T
Světlotonální koncepce hraného filmu 304SKHF Z 1 2T
TV snímání a reprodukce 304TSR2 ZK 2 2T
Vizuální efekty ve filmu a televizi 304VEF2 ZK 2 2T
Výrazové prostředky v dokumentárním filmu
 
303VPD1 Z 1 2T 303VPD2 ZK 2 2T
Portrét - letopis
 
304PORL Z 2
Sen
 
304SEN ZK 2
Společná cvičení 2. a 3. bc. ročníku
 
304SCB2 Z 6
Světlotonalita 304SVT Z 2
TCH - početní
 
304TCHP Z 1
Přehled dějin české kinematografie 373DCEK1 ZK 3 6T 373DCEK2 ZK 3 6T
Minimální počet kreditů za semestr 17 30
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920_3ročník V této skupině musíte během celého studia získat 6 kreditů
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Moduly KK_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 17 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 13 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

304KKB19201R #

Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K [300SPK1_1920_4K]

300SPK1 #

Moduly KK_1920 [304MOD_1920]

304MOD #

Volitelné předměty Bc - pouze pro KK_1920 [304VPB_1920]

304VPB #