Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie - bakalář-1920-2ročník – 3. ročník

Studijní obor: Režie
Katedra režie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Asistence na filmu vyššího ročníku 302AF Z 2 24CS 302AF Z 2 24CS
Filmová scénografie 302FIS1 Z 1 14SS 302FIS2 Z 1 2ST
Mosty do praxe 302MP2 Z 1 18SS
Projekce KR 302PRR5 Z 2 26PS 302PRR6 ZK 2 26PS
Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 302PAF3 Z 2 2PT 302PAF4 Z 2 2PT
Realizace estetických kategorií ve filmu 373REK ZK 2 2PT
Realizační dílna 302RDV3 Z 2 3DT 302RDV4 Z 2 3DT
Rozbory režijních postupů 302ROP ZK 2 24SS
Seminář k bakalářské teoretické práci 302SBT Z 1 12SS
Seminář režie 302SEF3 Z 2 3ST
Seminář Václava Kadrnky
 
302VAK2 Z 2 2T
Ateliérové cvičení 302SCA2 Z 2 60CS
Bakalářský film 302BF Z 12 400CS
Scénář bakalářského filmu 302SBAC Z 8 260CS
Přehled dějin české kinematografie 373DCEK1 ZK 3 6PT 373DCEK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 28 24
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920-_2ročník V této skupině musíte během celého studia získat 6 kreditů
Moduly KR_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc - pouze pro KR_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

302KRB19201R #