Zjednodušený studijní plán Režie - bakalář-1920-2ročník

Katedra režie

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Režie

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
302EC Elementární cvičení Z 3
302FIRE1 Filmová řeč 1 Z 1
302PRH1 Práce s hercem 1 Z 2
309POA Praktika oboru animovaná tvorba Z 1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba Z 1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba Z 1
307POF Praktika oboru fotografie Z 1
304POK Praktika oboru kamera Z 1
305POP Praktika oboru produkce Z 1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm Z 1
302PRR1 Projekce KR 1 Z 2
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 ZK 3
302RDP1 Realizační dílna 1. ročníku 1 Z 2
302RVS Režisér a výrobní štáb Z 1
302SEF1 Seminář režie 1 Z 2
703TVU1 Tělesná výchova - úvod Z 1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
302AF Asistence na filmu vyššího ročníku Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KR_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920-_2ročník
výběr ze skupiny Moduly KR_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
302FA1 Filmová adaptace 1 Z 1
302FIRE2 Filmová řeč 2 ZK 2
302KLZ1 Klauzurní zkouška 1 ZK 1
302PRH2 Práce s hercem 2 Z 2
302FR Praktická filmová řeč Z 1
302PRR2 Projekce KR 2 ZK 2
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 ZK 3
302RDP2 Realizační dílna 1. ročníku 2 Z 2
302VHT Velká hraná etuda Z 7
Kreditů z povinných předmětů 22
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
302AF Asistence na filmu vyššího ročníku Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KR_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920-_2ročník
výběr ze skupiny Moduly KR_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 12
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
302FA2 Filmová adaptace 2 Z 1
302MDRJ Monolog - dialog - rozchod - jáma Z 6
302MP1 Mosty do praxe 1 Z 1
306PD1 Praktická dramaturgie 1 Z 1
302PRR3 Projekce KR 3 Z 2
302PAF1 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 1 Z 2
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 ZK 3
302RDV1 Realizační dílna 1 Z 2
302SEF2 Seminář režie 2 Z 2
302SRM1 Seminář režijního myšlení 1 Z 2
302VID Videodokument Z 4
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
302AF Asistence na filmu vyššího ročníku Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KR_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920-_2ročník
výběr ze skupiny Moduly KR_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
302SCA1 Ateliérové cvičení 1 Z 2
302FH Hraný film 2. ročníků Z 10
302KLZ2 Klauzurní zkouška 2 ZK 1
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
306PD2 Praktická dramaturgie 2 ZK 2
302PRR4 Projekce KR 4 ZK 2
302PAF2 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 2 Z 2
302RDV2 Realizační dílna 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 23
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
302AF Asistence na filmu vyššího ročníku Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KR_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920-_2ročník
výběr ze skupiny Moduly KR_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 11
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
302SCA2 Ateliérové cvičení 2 Z 2
302FIS1 Filmová scénografie 1 Z 1
302MP2 Mosty do praxe 2 Z 1
302PRR5 Projekce KR 5 Z 2
302PAF3 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 3 Z 2
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 ZK 3
373REK Realizace estetických kategorií ve filmu ZK 2
302RDV3 Realizační dílna 3 Z 2
302ROP Rozbory režijních postupů ZK 2
302SBAC Scénář bakalářského filmu Z 8
302SBT Seminář k bakalářské teoretické práci Z 1
302SEF3 Seminář režie 3 Z 2
302SRM2 Seminář režijního myšlení 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 30
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
302AF Asistence na filmu vyššího ročníku Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KR_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920-_2ročník
výběr ze skupiny Moduly KR_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
302BF Bakalářský film Z 12
302FIS2 Filmová scénografie 2 Z 1
302PRR6 Projekce KR 6 ZK 2
302PAF4 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 4 Z 2
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 ZK 3
302RDV4 Realizační dílna 4 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 22
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
302AF Asistence na filmu vyššího ročníku Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc - pouze pro KR_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920-_2ročník
výběr ze skupiny Moduly KR_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60