Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie - bakalář-1920-2ročník

Studijní obor: Režie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
302KLZ* Klauzurní zkouška
ZK-1-4SS
ZK-1-4SS
2
Minimální počet kreditů 2
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16CS
1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba
Z-1-24CS
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24CS
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-20CS
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2CT
1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU
Z-2-2PT
2
302AF Asistence na filmu vyššího ročníku
Z-2-24CS
Z-2-24CS
Z-2-24CS
Z-2-24CS
Z-2-24CS
Z-2-24CS
2
302EC Elementární cvičení
Z-3-90CS
3
302FA* Filmová adaptace
Z-1-12ST
Z-1-12SS
2
302FIRE* Filmová řeč
Z-1-2PT
ZK-2-2PT
3
302FIS* Filmová scénografie
Z-1-14SS
Z-1-2ST
2
302MP* Mosty do praxe
Z-1-18SS
Z-1-18SS
2
302PRH* Práce s hercem
Z-2-3ST
Z-2-3ST
4
306PD* Praktická dramaturgie
Z-1-26SS
ZK-2-26SS
3
302FR Praktická filmová řeč
Z-1-24CS
1
302PRR* Projekce KR
Z-2-26PS
ZK-2-26PS
Z-2-26PS
ZK-2-26PS
Z-2-26PS
ZK-2-26PS
12
302PAF* Projekce současného autorského filmu - filmová řeč
Z-2-2PT
Z-2-2PT
Z-2-2PT
Z-2-2PT
8
373REK Realizace estetických kategorií ve filmu
ZK-2-2PT
2
302RDV* Realizační dílna
Z-2-3DT
Z-2-3DT
Z-2-3DT
Z-2-3DT
8
302RDP* Realizační dílna 1. ročníku
Z-2-3DT
Z-2-3DT
4
302RVS Režisér a výrobní štáb
Z-1-2ST
1
302ROP Rozbory režijních postupů
ZK-2-24SS
2
302SBT Seminář k bakalářské teoretické práci
Z-1-12SS
1
302SEF* Seminář režie
Z-2-3ST
Z-2-3ST
Z-2-3ST
6
302SRM* Seminář režijního myšlení
Z-2-2ST
Z-2-2ST
4
302SCA* Ateliérové cvičení
Z-2-60CS
Z-2-60CS
4
302BF Bakalářský film
Z-12-400CS
12
302FH Hraný film 2. ročníků
Z-10-300CS
10
302MDRJ Monolog - dialog - rozchod - jáma
Z-6-130S
6
302SBAC Scénář bakalářského filmu
Z-8-260CS
8
302VHT Velká hraná etuda
Z-7-230CS
7
302VID Videodokument
Z-4-130CS
4
373DCEK* Přehled dějin české kinematografie
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
6
373DSVK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
9
Minimální počet kreditů 147
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-14S
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné předměty
300SPK1_1920_4K Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300SPA1_1920_4K Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300MOM_1920 Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
702SAJ_1920_2R Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920-_2ročník V této skupině musíte získat 6 kreditů
6
302MOD_1920 Moduly KR_1920 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
703STV_1920 Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
1
Minimální počet kreditů 21
Volitelné předměty
302VPB_1920 Volitelné předměty Bc - pouze pro KR_1920
0
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 172
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 8
Celkový počet kreditů 180

302KRB19201R #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů