Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie - bakalář-1920-3ročník – 2. ročník

Studijní obor: Režie
Katedra režie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty (kategorie platná do 3.7.2019)
Klauzurní zkouška 302KLZ2 ZK 1
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Asistence na filmu vyššího ročníku 302AF Z 2 7/D 302AF Z 2 7/D
Filmová adaptace 302FA2 Z 1 12S
Mosty do praxe 302MP1 Z 1 18S
Praktická dramaturgie 306PD1 Z 1 26PS 306PD2 ZK 2 26S
Projekce KR 302PRR3 Z 2 26S 302PRR4 ZK 2 26S
Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 302PAF1 Z 2 2T 302PAF2 Z 2 2T
Realizační dílna 302RDV1 Z 2 3T 302RDV2 Z 2 3T
Seminář Václava Kadrnky 302VAK1 Z 2 2T
Seminář režie 302SEF2 Z 2 3T
Ateliérové cvičení 302SCA1 Z 2 60S
Hraný film 2. ročníků 302FH Z 10
Monolog - dialog - rozchod - jáma 302MDRJ Z 6
Videodokument 302VID Z 4
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK3 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 26 20
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře 305SMS ZK 2 7S
Minimální počet kreditů za semestr 0 2
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920_3ročník V této skupině musíte během celého studia získat 6 kreditů
Moduly KR_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc - pouze pro KR_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 23
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

302KRB19201R #