Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie - bakalář-1920-3ročník – 3. ročník

Studijní obor: Režie
Katedra režie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Asistence na filmu vyššího ročníku 302AF Z 2 7/D 302AF Z 2 7/D
Filmová scénografie 302FIS1 Z 1 14S 302FIS2 Z 1 14S
Mosty do praxe 302MP2 Z 1 18S
Projekce KR 302PRR5 Z 2 26S 302PRR6 Z 2 26S
Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 302PAF3 Z 2 2T 302PAF4 Z 2 2T
Realizace estetických kategorií ve filmu 373REK ZK 2 2T
Realizační dílna 302RDV3 Z 2 3T 302RDV4 Z 2 3T
Rozbory režijních postupů 302ROP ZK 2 24S
Seminář Václava Kadrnky 302VAK2 Z 2 2T
Seminář k bakalářské teoretické práci 302SBT Z 1 12S
Seminář režie 302SEF3 Z 2 3T
Ateliérové cvičení 302SCA2 Z 2 60S
Bakalářský film
 
302BF Z 12
Scénář bakalářského filmu 302SBAC Z 8
Přehled dějin české kinematografie 373DCEK1 ZK 3 6T 373DCEK2 ZK 3 6T
Minimální počet kreditů za semestr 30 22
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920_3ročník V této skupině musíte během celého studia získat 6 kreditů
Moduly KR_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc - pouze pro KR_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 30 22
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 8
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

302KRB19201R #