Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář-1920-2ročník – 3. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty (kategorie platná do 3.7.2019)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Akustika 308AK2 ZK 2 2T
Dabing 308DAB Z 1 14S
Elektroakustika 308EAK4 ZK 2 12S 308EAK5 ZK 2 2T
Hudební akustika 171HUAK ZK 2 2T
Hudební praktikum 308HP2 Z 1 14S
Oborový seminář KZT 308OS5 Z 1 24S 308OS6 Z 1 28S
Ozvučení prostor 308OPR Z 2 14S
Postupy a technologie filmového zvuku 308PTFIZ5 ZK 2 2T
Realizační dílna 308RED5 Z 2 3T 308RED6 Z 2 3T
Rozhlasová tvorba 308RT Z 1 12S
Seminář k bakalářské teoretické práci 308SBP1 Z 1 13S
Střihová skladba zvuku 308SZ ZK 2 16S
Teorie zvukové tvorby 308TZT4 ZK 2 2T
Zvuková režie hudební nahrávky 308ZRH Z 1 6S
Asistentská praxe 308AP3 Z 1
Hudební nahrávka live a studiová 308HNLS Z 1 6S
Sluchová analýza 308SAN3 Z 1 12S 308SAN4 Z 1 14S
Soubor oborových cvičení 308OCS5 Z 2
Společná AV cvičení 308SAVIC3 Z 6
Přehled dějin české kinematografie 373DCEK1 ZK 3 6PT 373DCEK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 28 17
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920-_2ročník V této skupině musíte během celého studia získat 6 kreditů
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 17
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 13
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

308KZTB1920_1R #