Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář-1920-3ročník – 1. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty (kategorie platná do 3.7.2019)
Klauzurní zkouška 308KZ1 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 0 2
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních 305APC Z 1 24S
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16S
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24S
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 16S
Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba 373PASZT Z 1 24S
Tělesná výchova - úvod 703TVU1 Z 1 2T
Úvod do audiovizuálních studií FAMU 373UDAS Z 2 2T
Elektroakustika 308EAK1 ZK 2
Filmová technika a technologie 304FITE ZK 2 2T
Matematika a fyzika 308MAF1 ZK 2 2T 308MAF2 ZK 2 2T
Oborový seminář KZT 308OS1 Z 1 24S 308OS2 Z 1 28S
Postupy a technologie filmového zvuku 308PTFIZ1 Z 1 2T 308PTFIZ2 ZK 2 2T
Realizační dílna 308RED1 Z 2 3T 308RED2 Z 2 3T
Střih zvuku a filmové hudby 308SZFH Z 1 14S
Televizní technika a technologie 306TETE ZK 2 2T
Teorie zvukové tvorby 308TZT1 ZK 2 2T
Zvuková dramaturgie AV díla 308ZHDA ZK 2 2T
Základy hudby 308ZH ZK 2 2T
Základy tvorby elektroakustického zvuku 308ZTEZ Z 1 2T
Asistentská praxe 308AP1 Z 1
Soubor oborových cvičení 308OCS1 Z 2 308OCS2 Z 3
Společná AV cvičení 308SAVIC1 Z 6
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK1 ZK 3 6T 373DSVK2 ZK 3 6T
Minimální počet kreditů za semestr 23 32
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920_3ročník V této skupině musíte během celého studia získat 6 kreditů
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 23 34
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7 -4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

308KZTB1920_1R #