Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář-1920-3ročník – 2. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Klauzurní zkouška
 
303KZK2 ZK 1 16S
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Akustika
 
308AK1 ZK 2 2T
Dějiny hudby 308DH1 Z 1 2T 308DH2 ZK 2 2T
Elektroakustika 308EAK2 ZK 2 2T 308EAK3 ZK 2 14S
Hudební nauka 308HNA ZK 1 13S
Hudební praktikum 308HP1 Z 1 14S
Oborový seminář KZT 308OS3 Z 1 24S 308OS4 Z 1 28S
Postupy a technologie filmového zvuku 308PTFIZ3 Z 1 2T 308PTFIZ4 Z 1 2T
Realizační dílna 308RED3 Z 2 3T 308RED4 Z 2 3T
Seminář teorie zvukové tvorby 1
 
308STZT1 Z 1 14S
Seminář zvukové dramaturgie 308SEZD ZK 2 2T
Teorie zvukové tvorby 308TZT2 ZK 2 2T 308TZT3 ZK 2 2T
Zvuková tvorba v animovaném filmu
 
308ZTA Z 1 13S
Zvuková tvorba v dokumentárním filmu 308ZTDO Z 1 12S
Zvuková tvorba v hraném filmu a televizi 308ZTH ZK 1 12S
Základy tvorby elektroakustického zvuku 308ZTEZ Z 1 2T
Asistentská praxe
 
308AP2 Z 1
Sluchová analýza 308SAN1 Z 1 12S 308SAN2 Z 1 14S
Soubor oborových cvičení 308OCS3 Z 2 308OCS4 Z 3
Společná AV cvičení
 
308SAVIC2 Z 6
Základy mixáže AV díla 308ZMA Z 1 12S
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK3 ZK 3 6T
Minimální počet kreditů za semestr 22 25
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře
 
305SMS ZK 2 7S
Minimální počet kreditů za semestr 0 2
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920_3ročník V této skupině musíte během celého studia získat 6 kreditů
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 22 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 8 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

308KZTB1920_1R #