Zjednodušený studijní plán Zvuková tvorba - bakalář-1920-3ročník

Katedra zvukové tvorby

Studijní obor: Zvuková tvorba
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
304FITE Filmová technika a technologie ZK 2
308MAF1 Matematika a fyzika 1 ZK 2
308OS1 Oborový seminář KZT 1 Z 1
308PTFIZ1 Postupy a technologie filmového zvuku 1 Z 1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba Z 1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba Z 1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba Z 1
307POF Praktika oboru fotografie Z 1
304POK Praktika oboru kamera Z 1
305POP Praktika oboru produkce Z 1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm Z 1
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 ZK 3
308RED1 Realizační dílna 1 Z 2
308OCS1 Soubor oborových cvičení 1 Z 2
703TVU1 Tělesná výchova - úvod Z 1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU Z 2
Kreditů z povinných předmětů 23
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
308ZTEZ Základy tvorby elektroakustického zvuku Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920_3ročník
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
308AP1 Asistentská praxe 1 Z 1
308EAK1 Elektroakustika 1 ZK 2
308KZ1 Klauzurní zkouška 1 ZK 2
308MAF2 Matematika a fyzika 2 ZK 2
308OS2 Oborový seminář KZT 2 Z 1
308PTFIZ2 Postupy a technologie filmového zvuku 2 ZK 2
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 ZK 3
308RED2 Realizační dílna 2 Z 2
308OCS2 Soubor oborových cvičení 2 Z 3
308SAVIC1 Společná AV cvičení 1 Z 6
308SZFH Střih zvuku a filmové hudby Z 1
306TETE Televizní technika a technologie ZK 2
308TZT1 Teorie zvukové tvorby 1 ZK 2
308ZH Základy hudby ZK 2
308ZHDA Zvuková dramaturgie AV díla ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 34
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920_3ročník
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
308DH1 Dějiny hudby 1 Z 1
308EAK2 Elektroakustika 2 ZK 2
308HNA Hudební nauka ZK 1
308HP1 Hudební praktikum 1 Z 1
308OS3 Oborový seminář KZT 3 Z 1
308PTFIZ3 Postupy a technologie filmového zvuku 3 Z 1
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 ZK 3
308RED3 Realizační dílna 3 Z 2
308SEZD Seminář zvukové dramaturgie ZK 2
308SAN1 Sluchová analýza 1 Z 1
308OCS3 Soubor oborových cvičení 3 Z 2
308TZT2 Teorie zvukové tvorby 2 ZK 2
308ZMA Základy mixáže AV díla Z 1
308ZTDO Zvuková tvorba v dokumentárním filmu Z 1
308ZTH Zvuková tvorba v hraném filmu a televizi ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 22
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
308ZTEZ Základy tvorby elektroakustického zvuku Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920_3ročník
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
308AK1 Akustika 1 ZK 2
308AP2 Asistentská praxe 2 Z 1
308DH2 Dějiny hudby 2 ZK 2
308EAK3 Elektroakustika 3 ZK 2
308KZ2 Klauzurní zkouška 2 ZK 2
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
308OS4 Oborový seminář KZT 4 Z 1
308PTFIZ4 Postupy a technologie filmového zvuku 4 Z 1
308RED4 Realizační dílna 4 Z 2
308STZT1 Seminář teorie zvukové tvorby 1 Z 1
308SAN2 Sluchová analýza 2 Z 1
308OCS4 Soubor oborových cvičení 4 Z 3
308SAVIC2 Společná AV cvičení 2 Z 6
308TZT3 Teorie zvukové tvorby 3 ZK 2
308ZTA Zvuková tvorba v animovaném filmu Z 1
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920_3ročník
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
308AK2 Akustika 2 ZK 2
308EAK4 Elektroakustika 4 ZK 2
171HUAK Hudební akustika ZK 2
308HNLS Hudební nahrávka live a studiová Z 1
308HP2 Hudební praktikum 2 Z 1
308OS5 Oborový seminář KZT 5 Z 1
308OPR Ozvučení prostor Z 2
308PTFIZ5 Postupy a technologie filmového zvuku 5 ZK 2
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 ZK 3
308RED5 Realizační dílna 5 Z 2
308RT Rozhlasová tvorba Z 1
308SBP1 Seminář k bakalářské teoretické práci Z 1
308SAN3 Sluchová analýza 3 Z 1
308OCS5 Soubor oborových cvičení 5 Z 2
308SZ Střihová skladba zvuku ZK 2
308TZT4 Teorie zvukové tvorby 4 ZK 2
308ZRH Zvuková režie hudební nahrávky Z 1
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920_3ročník
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
308AP3 Asistentská praxe 3 Z 1
308DAB Dabing Z 1
308EAK5 Elektroakustika 5 ZK 2
308OS6 Oborový seminář KZT 6 Z 1
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 ZK 3
308RED6 Realizační dílna 6 Z 2
308SAN4 Sluchová analýza 4 Z 1
308SAVIC3 Společná AV cvičení 3 Z 6
Kreditů z povinných předmětů 17
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920_3ročník
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 15
Celkem kreditů za ročník 60