Zjednodušený studijní plán Animovaná tvorba - magistr_1920_2ročník

Katedra animované tvorby

Studijní obor: Animovaná tvorba
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
309AHER1 Animace + herec 1 ZK 6
309DAS4 Dílna (scénář) 4 Z 1
309DIM1 Dílna (tvůrčí seminář) 1 Z 1
309HM5 Herectví 5 - Animace a herectví Z 1
309SAFD1 Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 1 Z 1
309VM1 Videomapping 1 ZK 2
309VV7 Vizuální vyjadřování 7 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 13
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
309PP Pedagogická praxe KAT Z 5
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KAT_1920
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - povinný výběr-1920
výběr ze skupiny Moduly KAT_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
309AFM1 Absolventský film 1 (scénář) ZK 6
309AHER2 Animace + herec 2 ZK 19
309DAS5 Dílna (scénář) 5 Z 1
309DIM2 Dílna (tvůrčí seminář) 2 Z 1
309KLM1 Klauzurní zkouška 1 ZK 1
309SAFD2 Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 2 Z 1
309SKP3 Soustředění KAT v Poněšicích 3 Z 1
309VMN2 Videomapping 2 - Video Backstage Z 1
309VV8 Vizuální vyjadřování 8 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 32
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
309PP Pedagogická praxe KAT Z 5
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KAT_1920
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - povinný výběr-1920
výběr ze skupiny Moduly KAT_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 15
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
309AFM2 Absolventský film 2 (výprava) ZK 6
309DAS6 Dílna (scénář) 6 Z 1
309DIM3 Dílna (tvůrčí seminář) 3 Z 1
309PTCH3 Pitching 3 Z 1
309SAFD3 Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 3 Z 1
309VM3 Videomapping 3 Z 1
309VMC Videomapping - cvičení ZK 5
309VV9 Vizuální vyjadřování 9 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 17
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
309PP Pedagogická praxe KAT Z 5
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KAT_1920
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - povinný výběr-1920
výběr ze skupiny Moduly KAT_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
309AFM3 Absolventský film 3 (realizace) Z 20
309DAS7 Dílna (scénář) 7 Z 1
309DIM4 Dílna (tvůrčí seminář) 4 Z 1
309SAFD4 Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 4 Z 1
309VV10 Vizuální vyjadřování 10 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 24
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
309PP Pedagogická praxe KAT Z 5
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KAT_1920
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - povinný výběr-1920
výběr ze skupiny Moduly KAT_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 19
Celkem kreditů za ročník 60