Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie CZ - magistr-1920_2ročník – 1. ročník

Studijní obor: Fotografie
Katedra fotografie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška 307KLZ4 ZK 2
Zimní klauzurní zkouška 307ZKZ4 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 2 2
Povinné předměty
Autorský projekt: Autorský výzkum a analýza 307APVA1 ZK 2 4T 307APVA2 ZK 2 4T
Autorský projekt: Teoretický úvod do tématu 307APTUT1 ZK 2 4T 307APTUT2 ZK 2 4T
Autorský projekt: Tvorba vizuálního projektu 307APTVP1 ZK 2 4T 307APTVP2 ZK 2 4T
Autorský projekt: Verbální explikace a prezentace 307APVEP1 ZK 2 4T 307APVEP2 ZK 2 4T
Grafický design a fotografie 307GD5 ZK 2 2ST 307GD6 ZK 2 2T
Katederní soustředění 307FS4 Z 2 2/D
Kreativní projekt: Autorský výzkum a analýza 307KPVA1 ZK 2 4T 307KPVA2 ZK 2 4T
Kreativní projekt: Teoretický úvod do tématu 307KPTUT1 ZK 2 4T 307KPTUT2 ZK 2 4T
Kreativní projekt: Tvorba vizuálního projektu 307KPTVP1 ZK 2 4T 307KPTVP2 ZK 2 4T
Kreativní projekt: Verbální explikace a prezentace 307KPVEP1 ZK 2 4T 307KPVEP2 ZK 2 4T
Přednášky hostů 307HP7 Z 2 13S 307HP8 Z 2 13S
307TK1 ZK 2 2T 307TK2 ZK 2 2T
Výstavní projekt zimního semestru 307VP4 ZK 4 2T
Výstavní projekt 3 307VYP3 ZK 3 13S
Minimální počet kreditů za semestr 28 25
Povinně volitelné předměty
Ateliéry KF_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 16 kreditů
Dílny KF_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Druhý cizí jazyk - povinný výběr-1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 5 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 30 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

307KFCM-1920_1R # 307KFCM-1819 #