Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinema and Digital Media - Screenwriting_1920 – 3. ročník

Studijní program: Film, Television and Photography
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Hlavní předměty_CDM
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Chapters from Contemporary Cinema 311CHCC ZK 2 2T
Focus On Film History 311FOC Z 2 2h/W
Focus on Film Theory
 
311FOCT Z 2 2h/W
Graduation Project 311GRA1 Z 5 311GRA2 Z 5
Screenwriting Tutorial 311SCT5 Z 4 3T 311SCT6 Z 4 3T
Thesis Mentorship 311THES1 Z 3 12S 311THES2 Z 2 12S
Minimální počet kreditů za semestr 16 13
Povinně volitelné předměty
Required Elective Courses FI_1920
Cinema Dance V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modules V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 10 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 16 13
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 14 17
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

311CDMS-1819 #