Zjednodušený studijní plán Cinema and Digital Media - Screenwriting_1920

FAMU International

Studijní obor: Cinema and Digital Media
Studijní program: Film, Television and Photography

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
311BC1 Basic Czech 1 ZK 2
311OWEE Orientation Week Z 1
311PRAN Practical Analysis 1 Z 2
311PARA Prague Paranoia Z 1
311SCT1 Screenwriting Tutorial 1 Z 4
311SA1 Script Analysis 1 Z 3
311SW Synchronization Week Z 2
Kreditů z povinných předmětů 15
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses FI_1920
výběr ze skupiny Hlavní předměty_CDM
výběr ze skupiny Cinema Dance
výběr ze skupiny Modules

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
311BC2 Basic Czech 2 ZK 2
311FCO1 Final Commission 1 ZK 6
311PA2 Practical Analysis 2 ZK 2
311SCT2 Screenwriting Tutorial 2 Z 4
311SA2 Script Analysis 2 ZK 3
311SFSFE Script for Short Feature ZK 5
Kreditů z povinných předmětů 22
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses FI_1920
výběr ze skupiny Hlavní předměty_CDM
výběr ze skupiny Cinema Dance
výběr ze skupiny Modules

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 23
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
311FESC1 Feature Screenwriting 1 Z 2
311SCT3 Screenwriting Tutorial 3 Z 4
311SAW Scriptwriting Adaptation Workshop Z 2
311WD Workshop in Dramaturgy Z 2
Kreditů z povinných předmětů 10
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses FI_1920
výběr ze skupiny Hlavní předměty_CDM
výběr ze skupiny Cinema Dance
výběr ze skupiny Modules

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
311FESC2 Feature Screenwriting 2 Z 3
311FCO2 Final Commission 2 ZK 6
311SCT4 Screenwriting Tutorial 4 Z 4
311TS Thesis Seminar Z 2
311TRIAS Triangle for Screenwriters Z 4
Kreditů z povinných předmětů 19
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses FI_1920
výběr ze skupiny Hlavní předměty_CDM
výběr ze skupiny Cinema Dance
výběr ze skupiny Modules

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 31
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
311FOC Focus On Film History Z 2
311GRA1 Graduation Project 1 Z 5
311CHCC Chapters from Contemporary Cinema ZK 2
311SCT5 Screenwriting Tutorial 5 Z 4
311THES1 Thesis Mentorship 1 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 16
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses FI_1920
výběr ze skupiny Hlavní předměty_CDM
výběr ze skupiny Cinema Dance
výběr ze skupiny Modules

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
311FOCT Focus on Film Theory Z 2
311GRA2 Graduation Project 2 Z 5
311SCT6 Screenwriting Tutorial 6 Z 4
311THES2 Thesis Mentorship 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 13
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses FI_1920
výběr ze skupiny Hlavní předměty_CDM
výběr ze skupiny Cinema Dance
výběr ze skupiny Modules

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 31
Celkem kreditů za ročník 60