Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinema and Digital Media - Screenwriting_1920

Studijní program: Film, Television and Photography
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Hlavní předměty (kategorie platná do 3.7.2019)
311HPCD Hlavní předměty_CDM
0
Minimální počet kreditů 0
Povinné předměty
311BC* Basic Czech
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
311CHCC Chapters from Contemporary Cinema
ZK-2-2T
2
311FESC* Feature Screenwriting
Z-2-3T
Z-3-3T
5
311FFHT2 Focus on Film History and Theory 2
ZK-2-42S
2
311GRA* Graduation Project
Z-5-
Z-5-
10
311OWEE Orientation Week
Z-1-5/D
1
311PRAN Practical Analysis 1
Z-2-2T
2
311PA*
ZK-2-2T
2
311PARA Prague Paranoia
Z-1-3/D
1
311SCT* Screenwriting Tutorial
Z-4-3T
Z-4-3T
8
311SA* Script Analysis
Z-3-2T
3
311THES* Thesis Mentorship
Z-3-12S
Z-2-12S
5
311TS Thesis Seminar
Z-2-12S
2
311WD Workshop in Dramaturgy
Z-2-2T
2
Minimální počet kreditů 49
Povinně volitelné předměty
311EOF_1920 Required Elective Courses FI_1920 V této skupině musíte získat alespoň 10 kreditů
10
311CD Cinema Dance V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
Minimální počet kreditů 14
Volitelné předměty
311ERS1 Electives Recommended for 1st Grade of Screenwriting
0
311ERS2 Electives Recommended for 2nd Grade of Screenwriting
0
311ERS3 Electives Recommended for 3rd Grade of Screenwriting
0
311EOFI Optional Courses FAMU International
0
300EMOD Modules
0
300EMOM Modules V této skupině musíte získat alespoň 10 kreditů
10
Minimální počet kreditů 10
Počet předepsaných kreditů celkem 73
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 107
Celkový počet kreditů 180

311CDMS-1819 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů