Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - Bakalářské studium – 2. ročník

Studijní program: Produkce
Katedra produkce
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
305KZK2 ZK 1 1S
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Autorské právo 305APR1 Z 1 2T 305APR2 ZK 3 2T
Daně a účetnictví 305DUC2 ZK 3 2T
Dílna produkce 305DN1 Z 3 3DT 305DN2 Z 3 3DT
Filmová produkce 305FPR3 ZK 3 2T
Fondy a veřejná podpora kinematografie 305FVPK1 Z 1 2T 305FVPK2 ZK 2 2T
Organizace filmových festivalů 305OFF Z 2 24S
Pitching 305P1 Z 2 2SO 305P2 Z 2 2SO
Postupy a technologie filmového zvuku 3 308PTFIZ3 Z 1 2T
Postupy a technologie obrazové postprodukce 305PTP Z 1 2T
Právo 305PR3 ZK 3 2T
Právo
 
305PR4 ZK 3 2T Předmět není vypsán
Praxe pedagogická 305PXP Z 1 25P 305PXP Z 1 25P
Showrunners 305SHR Z 1 2T
Šíření audiovizuální tvorby
 
305SAVT1 Z 1 2T
TV seminář: výroba, vysílání, řízení 305TVS2 Z 1 2T 305TVS3 ZK 3 2T
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK3 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 22 14
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře
 
305SMS ZK 2 7S
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 2
Povinně volitelné předměty
Dějiny kultury V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Spektrum audiovize V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Film Industry Bc. V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Praktická cvičení Bc. V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 23 kreditů
Praktická cvičení Bc. - AJ V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Druhý cizí jazyk V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc.
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Moduly KP
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 25 17
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 13
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Autorské právo 1 (305APR1) ZT Právo (S305BAPR)
Autorské právo 2 (305APR2) ZT
Mediální právo (305MEP) ZT
Právo 1 (305PR1) ZT
Právo 2 (305PR2) ZT
Právo 3 (305PR3) ZT
Právo 4 (305PR4) ZT
Dílna 1. ročníku 1 (305DR1) ZT Filmová produkce a distribuce (S305BAFP)
Dílna 1. ročníku 2 (305DR2) ZT
Dílna produkce 1 (305DN1) ZT
Dílna produkce 2 (305DN2) ZT
Dílna produkce 3 (305DN3) ZT
Dílna produkce 4 (305DN4) ZT
Filmová produkce 1 (305FPR1) ZT
Filmová produkce 2 (305FPR2) ZT
Filmová produkce 3 (305FPR3) ZT
Filmová produkce 4 (305FPR4) ZT
Filmová produkce 5 (305FPR5) ZT
Fondy a veřejná podpora kinematografie 1 (305FVPK1) ZT
Fondy a veřejná podpora kinematografie 2 (305FVPK2) ZT
Šíření audiovizuální tvorby 1 (305SAVT1) ZT
Šíření audiovizuální tvorby 2 (305SAVT2) ZT
Dílna 1. ročníku 1 (305DR1) ZT Televizní produkce a nová média (S305BATP)
Dílna 1. ročníku 2 (305DR2) ZT
Dílna produkce 1 (305DN1) ZT
Dílna produkce 2 (305DN2) ZT
Dílna produkce 3 (305DN3) ZT
Dílna produkce 4 (305DN4) ZT
Fondy a veřejná podpora kinematografie 1 (305FVPK1) ZT
Fondy a veřejná podpora kinematografie 2 (305FVPK2) ZT
Šíření audiovizuální tvorby 1 (305SAVT1) ZT
Šíření audiovizuální tvorby 2 (305SAVT2) ZT
TV seminář: výroba, vysílání, řízení 1 (305TVS1) ZT
TV seminář: výroba, vysílání, řízení 2 (305TVS2) ZT
TV seminář: výroba, vysílání, řízení 3 (305TVS3) ZT