Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - Bakalářské studium – 3. ročník

Studijní program: Produkce
Katedra produkce
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Dílna produkce 305DN3 Z 3 3DT 305DN4 Z 3 3DT
Ekonomické aplikace 305EAP1 ZK 2 2T 305EAP2 ZK 2 2T
Ekonomie 1 Mikroekonomie 305EK1 ZK 2 2T
Filmová produkce 305FPR4 Z 2 2T 305FPR5 ZK 3 2T
Mediální právo
 
305MEP ZK 2 8S
Právo 305PR3 ZK 3 2T
Právo
 
305PR4 ZK 3 2T Předmět není vypsán
Praxe pedagogická 305PXP Z 1 25P 305PXP Z 1 25P
Problematika pojištění ve filmu 305PPVF ZK 2 12S
Producentská dramaturgie
 
305PRDR Z 1 2T
Příprava teoretické bakalářské práce 305BP Z 2 12S
Šíření audiovizuální tvorby 305SAVT2 ZK 3 2T
Přehled dějin české kinematografie 373DCEK1 ZK 3 6PT 373DCEK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 19 14
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Dějiny kultury V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Spektrum audiovize V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Film Industry Bc. V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Praktická cvičení Bc. V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 23 kreditů
Praktická cvičení Bc. - AJ V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Druhý cizí jazyk V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc.
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Moduly KP
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 19 14
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 11 16
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Autorské právo 1 (305APR1) ZT Právo (S305BAPR)
Autorské právo 2 (305APR2) ZT
Mediální právo (305MEP) ZT
Právo 1 (305PR1) ZT
Právo 2 (305PR2) ZT
Právo 3 (305PR3) ZT
Právo 4 (305PR4) ZT
Dílna 1. ročníku 1 (305DR1) ZT Filmová produkce a distribuce (S305BAFP)
Dílna 1. ročníku 2 (305DR2) ZT
Dílna produkce 1 (305DN1) ZT
Dílna produkce 2 (305DN2) ZT
Dílna produkce 3 (305DN3) ZT
Dílna produkce 4 (305DN4) ZT
Filmová produkce 1 (305FPR1) ZT
Filmová produkce 2 (305FPR2) ZT
Filmová produkce 3 (305FPR3) ZT
Filmová produkce 4 (305FPR4) ZT
Filmová produkce 5 (305FPR5) ZT
Fondy a veřejná podpora kinematografie 1 (305FVPK1) ZT
Fondy a veřejná podpora kinematografie 2 (305FVPK2) ZT
Šíření audiovizuální tvorby 1 (305SAVT1) ZT
Šíření audiovizuální tvorby 2 (305SAVT2) ZT
Dílna 1. ročníku 1 (305DR1) ZT Televizní produkce a nová média (S305BATP)
Dílna 1. ročníku 2 (305DR2) ZT
Dílna produkce 1 (305DN1) ZT
Dílna produkce 2 (305DN2) ZT
Dílna produkce 3 (305DN3) ZT
Dílna produkce 4 (305DN4) ZT
Fondy a veřejná podpora kinematografie 1 (305FVPK1) ZT
Fondy a veřejná podpora kinematografie 2 (305FVPK2) ZT
Šíření audiovizuální tvorby 1 (305SAVT1) ZT
Šíření audiovizuální tvorby 2 (305SAVT2) ZT
TV seminář: výroba, vysílání, řízení 1 (305TVS1) ZT
TV seminář: výroba, vysílání, řízení 2 (305TVS2) ZT
TV seminář: výroba, vysílání, řízení 3 (305TVS3) ZT