Zjednodušený studijní plán Produkce - Bakalářské studium

Katedra produkce

Studijní program: Produkce

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
305DR1 Dílna 1. ročníku 1 Z 2
305FTS1 Filmová a televizní scénografie 1 Z 1
305FPR1 Filmová produkce 1 Z 2
304FITE Filmová technika a technologie ZK 2
309POA Praktika oboru animovaná tvorba Z 1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba Z 1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba Z 1
307POF Praktika oboru fotografie Z 1
304POK Praktika oboru kamera Z 1
305POP Praktika oboru produkce Z 1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm Z 1
305PR1 Právo 1 ZK 3
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 ZK 3
703TVU1 Tělesná výchova - úvod Z 1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU Z 2
Kreditů z povinných předmětů 23
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
305PXP Praxe pedagogická Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury
výběr ze skupiny Spektrum audiovize
výběr ze skupiny Film Industry Bc.
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc.
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc. - AJ
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc.
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KP
výběr ze skupiny Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
305DUC1 Daně a účetnictví 1 ZK 3
305DR2 Dílna 1. ročníku 2 Z 2
305FTS2 Filmová a televizní scénografie 2 Z 1
305FPR2 Filmová produkce 2 Z 2
305KZK1 Klauzurní zkouška 1 ZK 1
305PR2 Právo 2 ZK 3
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 ZK 3
305TVS1 TV seminář: výroba, vysílání, řízení 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 20
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
305PXP Praxe pedagogická Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury
výběr ze skupiny Spektrum audiovize
výběr ze skupiny Film Industry Bc.
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc.
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc. - AJ
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc.
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KP
výběr ze skupiny Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 17
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
305APR1 Autorské právo 1 Z 1
305DUC2 Daně a účetnictví 2 ZK 3
305DN1 Dílna produkce 1 Z 3
305FPR3 Filmová produkce 3 ZK 3
305FVPK1 Fondy a veřejná podpora kinematografie 1 Z 1
305OFF Organizace filmových festivalů Z 2
305P1 Pitching 1 - KP Z 2
308PTFIZ3 Postupy a technologie filmového zvuku 3 Z 1
305PTP Postupy a technologie obrazové postprodukce Z 1
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 ZK 3
305SHR Showrunners Z 1
305TVS2 TV seminář: výroba, vysílání, řízení 2 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
305PR3 Právo 3 ZK 3
305PR4 Právo 4 ZK 3
305PXP Praxe pedagogická Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury
výběr ze skupiny Spektrum audiovize
výběr ze skupiny Film Industry Bc.
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc.
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc. - AJ
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc.
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KP
výběr ze skupiny Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
305APR2 Autorské právo 2 ZK 3
305DN2 Dílna produkce 2 Z 3
305FVPK2 Fondy a veřejná podpora kinematografie 2 ZK 2
305KZK2 Klauzurní zkouška 2 ZK 1
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
305P2 Pitching 2 - KP Z 2
305SAVT1 Šíření audiovizuální tvorby 1 Z 1
305TVS3 TV seminář: výroba, vysílání, řízení 3 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 17
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
305PXP Praxe pedagogická Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury
výběr ze skupiny Spektrum audiovize
výběr ze skupiny Film Industry Bc.
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc.
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc. - AJ
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc.
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KP
výběr ze skupiny Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 18
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
305DN3 Dílna produkce 3 Z 3
305EAP1 Ekonomické aplikace 1 ZK 2
305EK1 Ekonomie 1 Mikroekonomie ZK 2
305FPR4 Filmová produkce 4 Z 2
305PPVF Problematika pojištění ve filmu ZK 2
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 ZK 3
305BP Příprava teoretické bakalářské práce Z 2
305SAVT2 Šíření audiovizuální tvorby 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 19
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
305PR3 Právo 3 ZK 3
305PR4 Právo 4 ZK 3
305PXP Praxe pedagogická Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury
výběr ze skupiny Spektrum audiovize
výběr ze skupiny Film Industry Bc.
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc.
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc. - AJ
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc.
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KP
výběr ze skupiny Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
305DN4 Dílna produkce 4 Z 3
305EAP2 Ekonomické aplikace 2 ZK 2
305FPR5 Filmová produkce 5 ZK 3
305MEP Mediální právo ZK 2
305PRDR Producentská dramaturgie Z 1
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 14
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
305PXP Praxe pedagogická Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury
výběr ze skupiny Spektrum audiovize
výběr ze skupiny Film Industry Bc.
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc.
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc. - AJ
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc.
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KP
výběr ze skupiny Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 27
Celkem kreditů za ročník 60