Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - Bakalářské studium

Studijní program: Produkce
Katedra produkce
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
305KZK* Klauzurní zkouška
ZK-1-1S
ZK-1-1S
2
Minimální počet kreditů 2
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16CS
1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba
Z-1-24CS
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24CS
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-20CS
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2CT
1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU
Z-2-2PT
2
305APR* Autorské právo
Z-1-2T
ZK-3-2T
4
305DUC* Daně a účetnictví
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
305DN* Dílna produkce
Z-3-3DT
Z-3-3DT
Z-3-3DT
Z-3-3DT
12
305DR* Dílna 1. ročníku
Z-2-2DT
Z-2-2DT
4
305EAP* Ekonomické aplikace
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
305EK1 Ekonomie 1 Mikroekonomie
ZK-2-2T
2
305FTS* Filmová a televizní scénografie
Z-1-12S
Z-1-14S
2
305FPR* Filmová produkce
Z-2-2T
Z-2-2T
ZK-3-2T
Z-2-2T
ZK-3-2T
12
304FITE Filmová technika a technologie
ZK-2-2T
2
305FVPK* Fondy a veřejná podpora kinematografie
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
305MEP Mediální právo
ZK-2-8S
2
305OFF Organizace filmových festivalů
Z-2-24S
2
305P* Pitching
Z-2-2SO
Z-2-2SO
4
308PTFIZ3 Postupy a technologie filmového zvuku 3
Z-1-2T
1
305PTP Postupy a technologie obrazové postprodukce
Z-1-2T
1
305PR* Právo
ZK-3-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
9
305PR* Právo
ZK-3-2T
Předmět není vypsán
ZK-3-2T
Předmět není vypsán
3
305PXP Praxe pedagogická
Z-1-25P
Z-1-25P
Z-1-25P
Z-1-25P
Z-1-25P
Z-1-25P
1
305PPVF Problematika pojištění ve filmu
ZK-2-12S
2
305PRDR Producentská dramaturgie
Z-1-2T
1
305BP Příprava teoretické bakalářské práce
Z-2-12S
2
305SHR Showrunners
Z-1-2T
1
305SAVT* Šíření audiovizuální tvorby
Z-1-2T
ZK-3-2T
4
305TVS* TV seminář: výroba, vysílání, řízení
Z-1-2T
Z-1-2T
ZK-3-2T
5
373DCEK* Přehled dějin české kinematografie
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
6
373DSVK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
9
Minimální počet kreditů 115
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-14S
2
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty
300PVBD_2020 Dějiny kultury V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity
3
300PVBS_2020 Spektrum audiovize V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
305FIBA Film Industry Bc. V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity
3
305PCBA Praktická cvičení Bc. V této skupině musíte získat alespoň 23 kreditů
23
305PCBAA Praktická cvičení Bc. - AJ V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity
3
305DCJ Druhý cizí jazyk V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity
3
703STV_2020 Tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
1
Minimální počet kreditů 40
Volitelné předměty
305VPBA Volitelné předměty Bc.
0
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
305MKP Moduly KP
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 165
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 15
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Autorské právo 1 (305APR1) ZT Právo (S305BAPR)
Autorské právo 2 (305APR2) ZT
Mediální právo (305MEP) ZT
Právo 1 (305PR1) ZT
Právo 2 (305PR2) ZT
Právo 3 (305PR3) ZT
Právo 4 (305PR4) ZT
Dílna 1. ročníku 1 (305DR1) ZT Filmová produkce a distribuce (S305BAFP)
Dílna 1. ročníku 2 (305DR2) ZT
Dílna produkce 1 (305DN1) ZT
Dílna produkce 2 (305DN2) ZT
Dílna produkce 3 (305DN3) ZT
Dílna produkce 4 (305DN4) ZT
Filmová produkce 1 (305FPR1) ZT
Filmová produkce 2 (305FPR2) ZT
Filmová produkce 3 (305FPR3) ZT
Filmová produkce 4 (305FPR4) ZT
Filmová produkce 5 (305FPR5) ZT
Fondy a veřejná podpora kinematografie 1 (305FVPK1) ZT
Fondy a veřejná podpora kinematografie 2 (305FVPK2) ZT
Šíření audiovizuální tvorby 1 (305SAVT1) ZT
Šíření audiovizuální tvorby 2 (305SAVT2) ZT
Dílna 1. ročníku 1 (305DR1) ZT Televizní produkce a nová média (S305BATP)
Dílna 1. ročníku 2 (305DR2) ZT
Dílna produkce 1 (305DN1) ZT
Dílna produkce 2 (305DN2) ZT
Dílna produkce 3 (305DN3) ZT
Dílna produkce 4 (305DN4) ZT
Fondy a veřejná podpora kinematografie 1 (305FVPK1) ZT
Fondy a veřejná podpora kinematografie 2 (305FVPK2) ZT
Šíření audiovizuální tvorby 1 (305SAVT1) ZT
Šíření audiovizuální tvorby 2 (305SAVT2) ZT
TV seminář: výroba, vysílání, řízení 1 (305TVS1) ZT
TV seminář: výroba, vysílání, řízení 2 (305TVS2) ZT
TV seminář: výroba, vysílání, řízení 3 (305TVS3) ZT