Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - Bakalářské studium

Studijní obor: neurčen
Katedra produkce
Studijní program: Produkce
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
305KZK* Klauzurní zkouška
ZK-1-1S
ZK-1-1S
2
Minimální počet kreditů 2
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16S
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24S
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-16S
1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba
Z-1-24CS
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2T
1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU
Z-2-2PT
2
305APR* Autorské právo
Z-1-2T
ZK-3-2T
4
305DUC* Daně a účetnictví
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
305DR* Dílna 1. ročníku
Z-2-2DT
Z-2-2DT
4
305DN* Dílna produkce
Z-3-3DT
Z-3-3DT
Z-3-3DT
Z-3-3DT
12
305EAP* Ekonomické aplikace
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
305EK1 Ekonomie 1 Mikroekonomie
ZK-2-2T
2
305FF FAMUFEST
Z-2-18S
2
305FTS* Filmová a televizní scénografie
Z-1-12S
Z-1-14S
2
305FPR* Filmová produkce
Z-2-2T
Z-2-2T
ZK-3-2T
Z-2-2T
ZK-3-2T
12
304FITE Filmová technika a technologie
ZK-2-2T
2
305FVPK* Fondy a veřejná podpora kinematografie
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
305MEP Mediální právo
ZK-2-8S
2
305P* Pitching
Z-2-2O
Z-2-2O
4
308PTFIZ3 Postupy a technologie filmového zvuku 3
Z-1-2T
1
305PTP Postupy a technologie obrazové postprodukce
Z-1-2T
1
305PXP Praxe pedagogická
Z-1-25P
Předmět není vypsán
Z-1-25P
Předmět není vypsán
Z-1-25P
Předmět není vypsán
Z-1-25P
Předmět není vypsán
Z-1-25P
Předmět není vypsán
Z-1-25P
Předmět není vypsán
1
305PXTV Praxe televizní
Z-4-80P
4
305PPVF Problematika pojištění ve filmu
ZK-2-12S
2
305PRDR Producentská dramaturgie
Z-1-2T
1
305PR* Právo
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
305BP Příprava teoretické bakalářské práce
Z-2-12S
2
305SHR Showrunners
Z-1-2T
1
305TVS* TV seminář: výroba, vysílání, řízení
Z-1-2T
Z-1-2T
ZK-3-2T
5
305SAVT* Šíření audiovizuální tvorby
Z-1-2T
ZK-3-2T
4
373DSVK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
9
373DCEK* Přehled dějin české kinematografie
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
6
Minimální počet kreditů 113
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-7S
2
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty
300PVBD_2020 Dějiny kultury_2020 V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity (maximálně 0)
3
300PVBS_2020 Spektrum audiovize_2020 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
305FIBA Film Industry Bc. V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity (maximálně 0)
3
305PCBA Praktická cvičení Bc. V této skupině musíte získat alespoň 23 kreditů (maximálně 0)
23
305PCBAA Praktická cvičení Bc. - AJ V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity (maximálně 0)
3
305DCJ Druhý cizí jazyk - výběr V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity
3
703STV_2020 Tělesná výchova_2020 V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
1
Minimální počet kreditů 40
Volitelné předměty
305VPBA Volitelné předměty Bc.
0
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné_2020
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné_2020
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU_2020
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU_2020
0
305MKP Moduly KP
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 163
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 17
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů