Zjednodušený studijní plán Obor Operní režie (Bc)

Katedra zpěvu a operní režie

Studijní obor: Operní režie
Studijní program: Hudební umění

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
103DDOP1 Dějiny divadla a opery 1 Z 2
108DHU1 Dějiny hudby 1 Z 4
201DIP1 Divadelní prostor 1 Z 1
103DO1 Dramaturgie opery 1 Z 1
103JRO1 Jevištní řeč pro operní režii 1 Z 1
103PO1 Praxe v operním studiu 1 Z 3
103REO1 Režie opery 1 Z 6
103ROP1 Rozbor oper 1 Z 3
103SOR1 Seminář operní režie 1 Z 2
186TS1 Teorie skladby 1 Z 2
103TFO1 TV a filmová operní režie 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Operní režie (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
103DDOP2 Dějiny divadla a opery 2 Z 2
108DHU2 Dějiny hudby 2 ZK 4
201DIP2 Divadelní prostor 2 Z 1
103DO2 Dramaturgie opery 2 ZK 1
103JRO2 Jevištní řeč pro operní režii 2 Z 1
103PO2 Praxe v operním studiu 2 Z 3
103REOP2 Režie opery 2 ZK 7
103ROP2 Rozbor oper 2 ZK 3
103SOR2 Seminář operní režie 2 Z 2
186TS2 Teorie skladby 2 ZK 2
103TFO2 TV a filmová operní režie 2 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Operní režie (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 1
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
103DDOP3 Dějiny divadla a opery 3 Z 2
108DHU3 Dějiny hudby 3 Z 4
103DO3 Dramaturgie opery 3 Z 1
103POS3 Praxe v operním studiu 3 Z 3
103REOP3 Režie opery 3 Z 7
103ROP3 Rozbor oper 3 Z 3
103SOR3 Seminář operní režie 3 Z 2
186TS3 Teorie skladby 3 Z 2
103TFO3 TV a filmová operní režie 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Operní režie (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
103DDOP4 Dějiny divadla a opery 4 ZK 2
108DHU4 Dějiny hudby 4 ZK 4
103DO4 Dramaturgie opery 4 ZK 1
103POS4 Praxe v operním studiu 4 Z 3
103REOP4 Režie opery 4 ZK 7
103ROP4 Rozbor oper 4 ZK 3
103SOR4 Seminář operní režie 4 Z 2
186TS4 Teorie skladby 4 ZK 2
103TFO4 TV a filmová operní režie 4 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Operní režie (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 10
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHU5 Dějiny hudby 5 ZK 4
103DO5 Dramaturgie opery 5 Z 1
108HES1 Hudební estetika 1 Z 5
103POS5 Praxe v operním studiu 5 Z 3
103REOP5 Režie opery 5 Z 9
103SOR5 Seminář operní režie 5 Z 2
204SES1 Seminář scénografie 1 Z 1
103TFO5 TV a filmová operní režie 5 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 29
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia Z 1
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Operní režie (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
103DO6 Dramaturgie opery 6 ZK 1
108HES2 Hudební estetika 2 ZK 5
103POS6 Praxe v operním studiu 6 Z 3
103REO6 Režie opery 6 Z 12
103SOR6 Seminář operní režie 6 Z 2
204SES2 Seminář scénografie 2 Z 1
103TFO6 TV a filmová operní režie 6 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia ZK 1
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Operní režie (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60