Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Operní režie (Bc)

Studijní obor: Operní režie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
103POS* Praxe v operním studiu
Z-3-4ST
Z-3-4ST
Z-3-4ST
Z-3-4ST
Z-3-4ST
Z-3-4ST
18
103REO* Režie opery
Z-6-2T
ZK-7-2T
Z-7-2T
ZK-7-2T
Z-9-2T
Z-12-2T
48
103SOR* Seminář operní režie
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
12
103DDOP* Dějiny divadla a opery
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
8
103TFO* TV a filmová operní režie
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-4-1T
ZK-4-1T
12
Minimální počet kreditů 98
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
108DHU* Dějiny hudby
Z-4-2T
ZK-4-2T
Z-4-2T
ZK-4-2T
ZK-4-2T
20
201DIP* Divadelní prostor
Z-1-2T
Z-1-2T
2
103DO* Dramaturgie opery
Z-1-1ST
ZK-1-1ST
Z-1-1ST
ZK-1-1ST
Z-1-1ST
ZK-1-1ST
6
108HES* Hudební estetika
Z-5-1+1/T
ZK-5-1+1/T
10
103JRO* Jevištní řeč pro operní režii
Z-1-2T
Z-1-2T
2
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
Z-1-1PT
Z-1-1PT
1
103ROP* Rozbor oper
Z-3-2T
ZK-3-2T
Z-3-2T
ZK-3-2T
12
204SES* Seminář scénografie
Z-1-2T
Z-1-2T
2
186TS* Teorie skladby
Z-2-1PT + 1ST
ZK-2-1PT + 1ST
Z-2-1PT + 1ST
ZK-2-1PT + 1ST
8
Minimální počet kreditů 69
Povinně volitelné předměty
108TZ Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia
Z-1-1+1/T
1 předmět
ZK-1-1+1/T
1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
103OR4B Volitelné předměty pro obor Operní režie (Bc) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 169
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 11
Celkový počet kreditů 180
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů