English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Studijní plán Audiovizuální studia - bakalář – 2. ročník

Studijní obor: Audiovizuální studia Centrum audiovizuálních studií
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Audiovizuální studie
 
373AVST2 Z 4
Blok technických cvičení 373BTC3 Z 4 4/T 373BTC4 Z 6 4/T
Fotografické cvičení 303FCV1 ZK 1 303FCV2 ZK 1
Konzultační dílna CAS 373KD1 Z 1 9/S Zapsat 373KD2 Z 1 9/S Předmět není vypsán
Audiovizuální seminář 373AS3 Z 1 2/T 373AS4 Z 1 2/T
Dokumentární fotografie 303DF1 Z 1 2/T 303DF2 Z 1 2/T
Dílna 373DV1 Z 3 4/T 373DV2 Z 3 4/T
Dějiny audiovizuálních teorií 373DFT1 ZK 3 2/T Zapsat 373DFT2 ZK 3 2/T Předmět není vypsán
Klauzurní zkouška
 
373KZK2 ZK 4
Pedagogická praxe CAS BC 373PPB Z 2 8/S Zapsat 373PPB Z 2 8/S Zapsat
Praxe v AV instituci 373PRAVI Z 4 10/D Zapsat 373PRAVI Z 4 10/D Zapsat
Seminář audiovizuální analýzy
 
373SAVA ZK 3 2/T Předmět není vypsán
Závěrečné soustředění v Poněšicích
 
373ZSP2 Z 1 3/D
Úvod do výtvarného umění 373UVU1 ZK 2 2/T 373UVU2 ZK 2 2/T
Minimální počet kreditů za semestr 12 23
Oborové předměty
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Konzultační dílny FAMU V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Fakultní předměty
Metodologický seminář 300UMD ZK 3 7/S
Přehled dějin světové kinematografie 373DSK3 ZK 2 6/T
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Tělesná výchova FAMU - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 2 3
Povinně volitelné předměty
Technologie a praxe audiovize V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Anglický jazyk FAMU - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 14 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 16 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Platnost dat k 22. 9. 2017