English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář – 1. ročník

Studijní obor: Zvuková tvorba Katedra zvukové tvorby
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Oborové předměty
Elektroakustika 308EAK1 ZK 2
Filmová technika a technologie 304FITE ZK 2 2/T
Fyzika 308FYZ ZK 2 2/T
Klauzurní zkouška 308KZ1 ZK 2
Matematika 308MAT ZK 2 2/T
Oborový seminář KZT 308OS1 Z 1 24/S 308OS2 Z 1 28/S
Postupy a technologie filmového zvuku 308PTFIZ1 Z 1 2/T 308PTFIZ2 ZK 2 2/T
Realizační dílna 1. ročníku 308RDP1 Z 2 3/T 308RDP2 Z 2 3/T
Střih zvuku a filmové hudby 308SZFH Z 1 14/S
Televizní technika a technologie 306TETE ZK 2 2/T
Teorie zvukové tvorby 308TZT1 ZK 2 2/T
Zvuková dramaturgie AV díla 308ZHDA ZK 2 2/T
Minimální počet kreditů za semestr 10 16
Oborové předměty - praktická cvičení
Asistentská praxe 308AP1 Z 1
Malá rozhlasová forma 308MROF Z 1
Soubor oborových cvičení 308SOOC1 Z 1 308SOOC2 Z 2
Společná AV cvičení 308SAVIC1 Z 6
Minimální počet kreditů za semestr 1 10
Fakultní předměty
Asistence na praktických cvičeních 305APC Z 1 24/S
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16/S
Praktika oboru audiovizuální studia 373PAS Z 1 16/S
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24/S
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24/S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24/S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8/S
Praktika oboru režie 302POR Z 1 16/S
Praktika oboru scenáristika a dramaturgie 301POSD Z 1 8/S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 16/S
Praktika oboru střihová skladba: Avid 306POSA Z 1 16/S
Praktika oboru zvuková tvorba 308POZ Z 1 8/S
Projekce a dialogy 373PD1 ZK 1 3/T 373PD2 ZK 1 3/T
Přehled dějin světové kinematografie 373DSK1 ZK 2 6/T 373DSK2 ZK 2 6/T
Tělesná výchova - úvod 703TVU1 Z 1 2/T
Úvod do oborů FAMU 300UOF ZK 1 80/S
Anglický jazyk FAMU - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Pentium DAV - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Tělesná výchova FAMU - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 16 4
Volitelné předměty
Moduly KZT
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Platnost dat k 23. 6. 2017