English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář – 1. ročník

Studijní obor: Zvuková tvorba Katedra zvukové tvorby
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Oborové předměty
Elektroakustika
 
308EAK1 ZK 2
Filmová technika a technologie
 
304FITE ZK 2 2/T
Fyzika
 
308FYZ ZK 2 2/T
Klauzurní zkouška
 
308KZ1 ZK 2
Matematika
 
308MAT ZK 2 2/T
Oborový seminář KZT
 
308OS1 Z 1 24/S 308OS2 Z 1 28/S
Postupy a technologie filmového zvuku
 
308PTFIZ1 Z 1 2/T 308PTFIZ2 ZK 2 2/T
Realizační dílna 1. ročníku
 
308RDP1 Z 2 3/T 308RDP2 Z 2 3/T
Střih zvuku a filmové hudby
 
308SZFH Z 1 14/S
Televizní technika a technologie
 
306TETE ZK 2 2/T
Teorie zvukové tvorby
 
308TZT1 ZK 2 2/T
Zvuková dramaturgie AV díla
 
308ZHDA ZK 2 2/T
Minimální počet kreditů za semestr 10 16
Oborové předměty - praktická cvičení
Asistentská praxe
 
308AP1 Z 1
Malá rozhlasová forma
 
308MROF Z 1
Soubor oborových cvičení
 
308SOOC1 Z 1 308SOOC2 Z 2
Společná AV cvičení
 
308SAVIC1 Z 6
Minimální počet kreditů za semestr 1 10
Fakultní předměty
Asistence na praktických cvičeních
 
305APC Z 1 24/S
Praktika oboru animovaná tvorba
 
309POA Z 1 16/S
Praktika oboru audiovizuální studia
 
373PAS Z 1 16/S
Praktika oboru dokumentární tvorba
 
303POD Z 1 24/S
Praktika oboru fotografie
 
307POF Z 1 24/S
Praktika oboru kamera
 
304POK Z 1 24/S
Praktika oboru produkce
 
305POP Z 1 8/S
Praktika oboru režie
 
302POR Z 1 16/S
Praktika oboru scenáristika a dramaturgie
 
301POSD Z 1 8/S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm
 
306POSF Z 1 16/S
Praktika oboru střihová skladba: Avid
 
306POSA Z 1 16/S
Praktika oboru zvuková tvorba
 
308POZ Z 1 8/S
Projekce a dialogy
 
373PD1 ZK 1 3/T 373PD2 ZK 1 3/T
Přehled dějin světové kinematografie
 
373DSK1 ZK 2 6/T 373DSK2 ZK 2 6/T
Tělesná výchova - úvod
 
703TVU1 Z 1 2/T
Úvod do oborů FAMU
 
300UOF ZK 1 80/S
Anglický jazyk FAMU - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Pentium DAV - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Tělesná výchova FAMU - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 16 4
Volitelné předměty
Moduly KZT
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Platnost dat k 16. 8. 2017