English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář – 2. ročník

Studijní obor: Zvuková tvorba Katedra zvukové tvorby
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Oborové předměty
Analytický seminář 308ASE1 Z 1 24/S 308ASE2 Z 1 28/S
Dějiny hudby 308DH1 Z 1 2/T 308DH2 ZK 2 2/T
Elektroakustika 308EAK2 ZK 2 2/T 308EAK3 ZK 2 14/S
Fyzikální a fyziologická akustika 308FFAK ZK 2 2/T
Hudební nauka 308HNA ZK 1 13/S
Hudební praktikum 308HP1 Z 1 14/S
Klauzurní zkouška 308KZ2 ZK 2
Oborový seminář KZT 308OS3 Z 1 24/S 308OS4 Z 1 28/S
Postupy a technologie filmového zvuku 308PTFIZ3 Z 1 2/T 308PTFIZ4 Z 1 2/T
Realizační dílna 308RD1 Z 2 3/T 308RD2 Z 2 3/T
Seminář teorie zvukové tvorby 1 308STZT1 Z 1 14/S
Seminář zvukové dramaturgie 308SEZD ZK 2 2/T
Teorie zvukové tvorby 308TZT2 ZK 2 2/T
Zvuková tvorba v animovaném filmu 308ZTA Z 1 13/S
Zvuková tvorba v hraném filmu a televizi 308ZTH ZK 1 12/S
Minimální počet kreditů za semestr 15 15
Oborové předměty - praktická cvičení
Asistentská praxe 308AP2 Z 1
Sluchová analýza 308SAN1 Z 1 12/S 308SAN2 Z 1 14/S
Soubor oborových cvičení 308SOOC3 Z 2 308SOOC4 Z 2
Společná AV cvičení 308SAVIC2 Z 6
Základy mixáže AV díla 308ZMA Z 1 12/S
Minimální počet kreditů za semestr 4 10
Fakultní předměty
Metodologický seminář 300UMD ZK 3 7/S
Přehled dějin světové kinematografie 373DSK3 ZK 2 6/T
Přehled dějin české kinematografie 373DCK1 ZK 2 6/T
Anglický jazyk FAMU - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Pentium DAV - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Tělesná výchova FAMU - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 2 5
Volitelné předměty
Moduly KZT
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 21 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 9 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Platnost dat k 23. 6. 2017