English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář – 2. ročník

Studijní obor: Zvuková tvorba Katedra zvukové tvorby
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Oborové předměty
Analytický seminář
 
308ASE1 Z 1 24/S 308ASE2 Z 1 28/S
Dějiny hudby
 
308DH1 Z 1 2/T 308DH2 ZK 2 2/T
Elektroakustika
 
308EAK2 ZK 2 2/T 308EAK3 ZK 2 14/S
Fyzikální a fyziologická akustika
 
308FFAK ZK 2 2/T
Hudební nauka
 
308HNA ZK 1 13/S
Hudební praktikum
 
308HP1 Z 1 14/S
Klauzurní zkouška
 
308KZ2 ZK 2
Oborový seminář KZT
 
308OS3 Z 1 24/S 308OS4 Z 1 28/S
Postupy a technologie filmového zvuku
 
308PTFIZ3 Z 1 2/T 308PTFIZ4 Z 1 2/T
Realizační dílna
 
308RD1 Z 2 3/T 308RD2 Z 2 3/T
Seminář teorie zvukové tvorby 1
 
308STZT1 Z 1 14/S
Seminář zvukové dramaturgie
 
308SEZD ZK 2 2/T
Teorie zvukové tvorby
 
308TZT2 ZK 2 2/T
Zvuková tvorba v animovaném filmu
 
308ZTA Z 1 13/S
Zvuková tvorba v hraném filmu a televizi
 
308ZTH ZK 1 12/S
Minimální počet kreditů za semestr 15 15
Oborové předměty - praktická cvičení
Asistentská praxe
 
308AP2 Z 1
Sluchová analýza
 
308SAN1 Z 1 12/S 308SAN2 Z 1 14/S
Soubor oborových cvičení
 
308SOOC3 Z 2 308SOOC4 Z 2
Společná AV cvičení
 
308SAVIC2 Z 6
Základy mixáže AV díla
 
308ZMA Z 1 12/S
Minimální počet kreditů za semestr 4 10
Fakultní předměty
Metodologický seminář
 
300UMD ZK 3 7/S
Přehled dějin světové kinematografie
 
373DSK3 ZK 2 6/T
Přehled dějin české kinematografie
 
373DCK1 ZK 2 6/T
Anglický jazyk FAMU - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Pentium DAV - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Tělesná výchova FAMU - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 2 5
Volitelné předměty
Moduly KZT
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 21 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 9 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Platnost dat k 17. 8. 2017