English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář – 3. ročník

Studijní obor: Zvuková tvorba Katedra zvukové tvorby
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Oborové předměty
Analytický seminář 308ASE3 Z 1 24/S 308ASE4 Z 1 28/S
Dabing 308DAB Z 1 14/S
Elektroakustika 308EAK4 ZK 2 12/S 308EAK5 ZK 2 2/T
Hudební akustika 171HUAK ZK 2 2/T
Hudební praktikum 308HP2 Z 1 14/S
Oborový seminář KZT 308OS5 Z 1 24/S 308OS6 Z 1 28/S
Ozvučení prostor 308OPR Z 2 14/S
Postupy a technologie filmového zvuku 308PTFIZ5 ZK 2 2/T
Prostorová a stavební akustika 308PSA ZK 2 2/T
Realizační dílna 308RD3 Z 2 3/T 308RD4 Z 2 3/T
Rozhlasová tvorba 308RT Z 1 12/S
Seminář k bakalářské teoretické práci 308SBP1 Z 1 13/S
Střihová skladba zvuku 308SZ ZK 2 16/S
Teorie zvukové tvorby 308TZT3 ZK 2 2/T
Zvuková režie hudební nahrávky 308ZRH Z 1 6/S
Minimální počet kreditů za semestr 22 7
Oborové předměty - praktická cvičení
Asistentská praxe 308AP3 Z 1
Hudební nahrávka live a studiová 308HNLS Z 1 6/S
Sluchová analýza 308SAN3 Z 1 12/S 308SAN4 Z 1 14/S
Soubor oborových cvičení 308SOOC5 Z 2
Společná AV cvičení 308SAVIC3 Z 6
Minimální počet kreditů za semestr 4 8
Fakultní předměty
Přehled dějin české kinematografie 373DCK2 ZK 2 6/T 373DCK3 ZK 2 6/T
Anglický jazyk FAMU - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Pentium DAV - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity
Tělesná výchova FAMU - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 2 2
Volitelné předměty
Moduly KZT
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 17
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 13
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Platnost dat k 23. 6. 2017