Tisk studijního plánu

Studijní plán Operní režie (Bc) - od 2022/23

Studijní program: Zpěv a operní režie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
103POS* Praxe v operním studiu
Z-3-4ST
Z-3-4ST
Z-3-4ST
Z-3-4ST
Z-3-4ST
Z-3-4ST
18
Minimální počet kreditů 18
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
201DIP* Divadelní prostor
Z-1-2T
Z-1-2T
2
103DO* Dramaturgie opery
Z-1-1ST
ZK-1-1ST
Z-1-1ST
ZK-1-1ST
Z-1-1ST
ZK-1-1ST
6
103SOR* Seminář operní režie
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
12
204SES* Seminář scénografie
Z-1-2T
Z-1-2T
2
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
1
Minimální počet kreditů 29
Povinně volitelné předměty
103ZORBCPV Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
103ORBCVV Operní režie - pedagogické minimum
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PRV Pohybová a relaxační výchova - výběr
0
703TV Tělesná výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 49
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 131
Celkový počet kreditů 180
Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [103ZORBCPV]

Výběr pro třetí ročník

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Praxe v operním studiu 3 (103POS3) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 4 (103POS4) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 5 (103POS5) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 6 (103POS6) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 1 (103PO1) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 2 (103PO2) PZ Absolventským výkonem
Režie opery 1 (103REZO1) PZ Absolventským výkonem
Režie opery 2 (103REZO2) PZ Absolventským výkonem
Režie opery 3 (103REZO3) PZ Absolventským výkonem
Režie opery 4 (103REZO4) PZ Absolventským výkonem
Režie opery 5 (103REZO5) PZ Absolventským výkonem
Režie opery 6 (103REZO6) PZ Absolventským výkonem
Analýza oper 1 (103AO1) ZT Analýza oper (S103AO)
Analýza oper 2 (103AO2) ZT
Analýza oper 3 (103AO3) ZT
Analýza oper 4 (103AO4) ZT