Tisk studijního plánu

Studijní plán Zpěv (Bc) - od 2022/23 – 1. ročník

Specializace: Zpěv
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Praxe v operním studiu 103PO1 Z 3 4ST 103PO2 Z 3 4ST
Zpěv 103ZPE1 Z 5 2CT 103ZPE2 ZK 5 2CT
Minimální počet kreditů za semestr 8 8
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Dějiny hudby 108DHB1 Z 3 2PT 108DHB2 ZK 3 2PT
Jevištní řeč 103JER1 Z 1 2CT 103JER2 Z 1 2CT
Seminář zpěvu a operní režie 103SZOR1 Z 3 2ST 103SZOR2 Z 3 2ST
Ansámblový zpěv v operním studiu 103ASZ1 Z 2 1CT 103ASZ2 Z 2 1CT
Italský jazyk pro Zpěv 702IPZ1 Z 1 2ST 702IPZ2 Z 1 2ST
Jevištní pohyb 103JP1 Z 1 2CT 103JP2 Z 1 2CT
Rozbor skladeb pro Zpěv 108RSPZ1 Z 2 2ST 108RSPZ2 ZK 2 2ST
Sborový zpěv 103SBOZ1 Z 3 3CT 103SBOZ2 Z 3 3CT
Sólová korepetice 103SK1 Z 1 1CT 103SK2 Z 1 1CT
Studium repertoáru 103SR1 Z 1 1CT 103SR2 Z 1 1CT
Vokální intonace 103VI1 Z 1 2CT 103VI2 Z 1 2CT
Minimální počet kreditů za semestr 22 22
Povinně volitelné předměty
Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Zpěv (Bc) - volitelné předměty - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 30 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [103ZORBCPV]

Výběr pro třetí ročník

Zpěv - pedagogické minimum [103ZPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Praxe v operním studiu 3 (103POS3) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 4 (103POS4) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 5 (103POS5) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 6 (103POS6) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 1 (103PO1) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 2 (103PO2) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 1 (103ZPE1) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 2 (103ZPE2) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 3 (103ZPE3) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 4 (103ZPE4) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 5 (103ZPE5) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 6 (103ZPE6) PZ Absolventským výkonem
Dějiny a literatura zpěvu 1 (103DLIZ1) ZT Dějiny a literatura zpěvu (S103DLIZ)
Dějiny a literatura zpěvu 2 (103DLIZ2) ZT
Dějiny a literatura zpěvu 3 (103DLIZ3) ZT
Dějiny a literatura zpěvu 4 (103DLIZ4) ZT