Tisk studijního plánu

Studijní plán Zpěv (Bc) - od 2022/23 – 3. ročník

Specializace: Zpěv
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Praxe v operním studiu 103POS5 Z 3 4ST 103POS6 Z 3 4ST
Zpěv 103ZPE5 Z 7 2CT 103ZPE6 Z 9 2CT
Minimální počet kreditů za semestr 10 12
Povinné předměty
Dějiny a literatura zpěvu
 
103DLIZ3 Z 2 1PT+1ST 103DLIZ4 ZK 2 1PT+1ST
Minimální počet kreditů za semestr 2 2
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny hudby
 
108DHB5 ZK 3 2PT
Hudební estetika
 
108HUES1 Z 2 1PT+1ST 108HUES2 ZK 2 1PT+1ST
Seminář zpěvu a operní režie
 
103SZOR5 Z 4 2ST 103SZOR6 Z 4 2ST
Ansámblový zpěv v operním studiu
 
103ASZ5 Z 2 1CT 103ASZ6 Z 2 1CT
Italský jazyk pro Zpěv
 
702IPZ5 ZK 2 2ST
Jevištní pohyb 103JP5 Z 1 2CT 103JP6 Z 1 2CT
Jevištní řeč
 
103JER5 Z 1 1CT 103JER6 Z 1 1CT
Koncertní praxe - zpěv
 
103KP2 Z 1 14CS
Sólová korepetice 103SK5 Z 1 2CT 103SK6 Z 1 2CT
Minimální počet kreditů za semestr 16 12
Povinně volitelné předměty
Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Zpěv (Bc) - volitelné předměty - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [103ZORBCPV]

Výběr pro třetí ročník

Zpěv - pedagogické minimum [103ZPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Praxe v operním studiu 3 (103POS3) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 4 (103POS4) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 5 (103POS5) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 6 (103POS6) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 1 (103PO1) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 2 (103PO2) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 1 (103ZPE1) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 2 (103ZPE2) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 3 (103ZPE3) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 4 (103ZPE4) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 5 (103ZPE5) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 6 (103ZPE6) PZ Absolventským výkonem
Dějiny a literatura zpěvu 1 (103DLIZ1) ZT Dějiny a literatura zpěvu (S103DLIZ)
Dějiny a literatura zpěvu 2 (103DLIZ2) ZT
Dějiny a literatura zpěvu 3 (103DLIZ3) ZT
Dějiny a literatura zpěvu 4 (103DLIZ4) ZT