Zjednodušený studijní plán Zpěv (Bc) - od 2022/23

Katedra zpěvu a operní režie

Studijní program: Zpěv a operní režie
Specializace: Zpěv

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
103ASZ1 Ansámblový zpěv v operním studiu 1 Z 2
108DHB1 Dějiny hudby 1 Z 3
702IPZ1 Italský jazyk pro Zpěv 1 Z 1
103JP1 Jevištní pohyb 1 Z 1
103JER1 Jevištní řeč 1 Z 1
103PO1 Praxe v operním studiu 1 Z 3
108RSPZ1 Rozbor skladeb pro Zpěv 1 Z 2
103SBOZ1 Sborový zpěv 1 Z 3
103SZOR1 Seminář zpěvu a operní režie 1 Z 3
103SK1 Sólová korepetice 1 Z 1
103SR1 Studium repertoáru 1 Z 1
103VI1 Vokální intonace 1 Z 1
103ZPE1 Zpěv 1 Z 5
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Zpěv (Bc) - volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [103ZORBCPV]

Výběr pro třetí ročník

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
103ASZ2 Ansámblový zpěv v operním studiu 2 Z 2
108DHB2 Dějiny hudby 2 ZK 3
702IPZ2 Italský jazyk pro Zpěv 2 Z 1
103JP2 Jevištní pohyb 2 Z 1
103JER2 Jevištní řeč 2 Z 1
103PO2 Praxe v operním studiu 2 Z 3
108RSPZ2 Rozbor skladeb pro Zpěv 2 ZK 2
103SBOZ2 Sborový zpěv 2 Z 3
103SZOR2 Seminář zpěvu a operní režie 2 Z 3
103SK2 Sólová korepetice 2 Z 1
103SR2 Studium repertoáru 2 Z 1
103VI2 Vokální intonace 2 Z 1
103ZPE2 Zpěv 2 ZK 5
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Zpěv (Bc) - volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [103ZORBCPV]

Výběr pro třetí ročník

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
103ASZ3 Ansámblový zpěv v operním studiu 3 Z 2
103DLIZ1 Dějiny a literatura zpěvu 1 Z 2
108DHB3 Dějiny hudby 3 Z 3
702IPZ3 Italský jazyk pro Zpěv 3 Z 1
103JP3 Jevištní pohyb 3 Z 1
103JER3 Jevištní řeč 3 Z 1
103POS3 Praxe v operním studiu 3 Z 3
108RSPZ3 Rozbor skladeb pro Zpěv 3 Z 2
103SBOZ3 Sborový zpěv 3 Z 3
103SZOR3 Seminář zpěvu a operní režie 3 Z 3
103SK3 Sólová korepetice 3 Z 1
103VI3 Vokální intonace 3 Z 1
103ZPE3 Zpěv 3 Z 5
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Zpěv (Bc) - volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [103ZORBCPV]

Výběr pro třetí ročník

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
103ASZ4 Ansámblový zpěv v operním studiu 4 Z 2
103DLIZ2 Dějiny a literatura zpěvu 2 ZK 2
108DHB4 Dějiny hudby 4 ZK 3
702IPZ4 Italský jazyk pro Zpěv 4 Z 1
103JP4 Jevištní pohyb 4 Z 1
103JER4 Jevištní řeč 4 Z 1
103KP1 Koncertní praxe - zpěv 1 Z 1
103POS4 Praxe v operním studiu 4 Z 3
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
108RSPZ4 Rozbor skladeb pro Zpěv 4 ZK 2
103SBOZ4 Sborový zpěv 4 Z 3
103SZOR4 Seminář zpěvu a operní režie 4 Z 3
103SK4 Sólová korepetice 4 Z 1
103VI4 Vokální intonace 4 Z 1
103ZPE4 Zpěv 4 ZK 5
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Zpěv (Bc) - volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [103ZORBCPV]

Výběr pro třetí ročník

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
103ASZ5 Ansámblový zpěv v operním studiu 5 Z 2
103DLIZ3 Dějiny a literatura zpěvu 3 Z 2
108DHB5 Dějiny hudby 5 ZK 3
108HUES1 Hudební estetika 1 Z 2
702IPZ5 Italský jazyk pro Zpěv 5 ZK 2
103JP5 Jevištní pohyb 5 Z 1
103JER5 Jevištní řeč 5 Z 1
103POS5 Praxe v operním studiu 5 Z 3
103SZOR5 Seminář zpěvu a operní režie 5 Z 4
103SK5 Sólová korepetice 5 Z 1
103ZPE5 Zpěv 5 Z 7
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Zpěv (Bc) - volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [103ZORBCPV]

Výběr pro třetí ročník

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
103ASZ6 Ansámblový zpěv v operním studiu 6 Z 2
103DLIZ4 Dějiny a literatura zpěvu 4 ZK 2
108HUES2 Hudební estetika 2 ZK 2
103JP6 Jevištní pohyb 6 Z 1
103JER6 Jevištní řeč 6 Z 1
103KP2 Koncertní praxe - zpěv 2 Z 1
103POS6 Praxe v operním studiu 6 Z 3
103SZOR6 Seminář zpěvu a operní režie 6 Z 4
103SK6 Sólová korepetice 6 Z 1
103ZPE6 Zpěv 6 Z 9
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Zpěv (Bc) - volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [103ZORBCPV]

Výběr pro třetí ročník

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60